Top

Υποκαπνισμός Σε Κοντέινερ

Υποκαπνισμός Σε Κοντέινερ

Υποκαπνισμός Σε Κοντέινερ

Υποκαπνισμός Σε Κοντέινερ

Ο υποκαπνισμός σε κοντέινερ (container-fumigation) στη χώρα μας πραγματοποιείται με τη χρήση φωσφίνης. Η φωσφίνη (PH3) είναι μια χημική ουσία, που στις κατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, χρονικό διάστημα που πραγματοποιείται η εφαρμογή) μετατρέπεται σε ένα αποτελεσματικό εντομοκτόνο. Ο υποκαπνισμός σε κοντέινερ, είναι μια μέθοδος απεντόμωσης η οποία γίνεται με την εισαγωγή σκευάσματος σε μορφή αερίου σε στεγανοποιημένο χώρο, για να μπορούμε να ελέγξουμε την προσβολή διάφορων παρασίτων – εντόμων σε όλα τους τα στάδια, στα προϊόντα και στους χώρους που χρήζουν απεντόμωσης.

Με τον υποκαπνισμό σε κοντέινερ είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλα τα στάδια ζωής του παρασίτου τα οποία είναι το αυγό, η προνύμφη, η νύμφη και το τέλειο έντομο. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος απεντόμωσης αποτελεί τοξική εφαρμογή σε όλες τις μορφές ζωής. Λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η αποτελεσματικότητα του υποκαπνισμού οφείλεται στην υψηλή διεισδυτικότητα που το χαρακτηρίζει αφού μπορεί να φτάσει σε σημεία που άλλοι τρόποι απεντόμωσης δεν μπορούν.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι υποκαπνισμός με φωσφίνη είναι μία μέθοδος pestcontrol φιλική προς το περιβάλλον αφού η φωσφίνη διασπάται εύκολα και γρήγορα όταν βρίσκεται στην ατμόσφαιρα.

Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει τους υποκαπνισμούς (fumigations) σε εφαρμογές απεντόμωσης για το σαράκι. Είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης αυτών των παρασίτων σε περιπτώσεις που κάποιο ξύλο έχει προσβληθεί από το σαράκι. Επίσης ο υποκαπνισμός είναι γνωστός στην βιομηχανία τροφίμων για την καταπολέμηση των εντόμων αποθηκών.

Στο συγκεκριμένο άρθρο όμως θα αναφερθούμε στις εφαρμογές υποκαπνισμού σε κοντέινερ. Ο υποκαπνισμός των εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) συχνά πραγματοποιείται σε τερματικούς σταθμούς. Όπου δύναται να υφίστανται ιδιαίτεροι κίνδυνοι και να ισχύουν ειδικοί κανονισμοί ασφαλείας.

Ο επιτυχής υποκαπνισμός σε κοντέινερ πραγματοποιείται μόνον υπό ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες

Ο επιτυχής υποκαπνισμός  με χρήση φωσφίνης απαιτεί επαρκώς υψηλές θερμοκρασίες, ενώ στην περίπτωση της εφαρμογής. Κατά προτίμηση, το πλέον καταλληλότερο εύρος θερμοκρασίας υπό την οποία θα πρέπει να εκτελείται η εφαρμογή με χρήση υποκαπνισμού κυμαίνεται μεταξύ  15οC και 30οC. Ως προς το θέμα της εργασίας, εκτός από τις εξαιρετικά ξηρές κλιματολογικές συνθήκες, η συνήθης φυσική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι γενικά επαρκής.

Υποκαπνισμός Σε Κοντέινερ

 

Τα κοντέινερ πρέπει να είναι κατάλληλα για υποκαπνισμό

Πριν την έναρξη του υποκαπνισμού, το προς απεντόμωση κοντέινερ καθώς και ο περιβάλλον χώρος πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη την καταλληλότητα τους  για την αποτελεσματική, επιτυχή και ασφαλή εφαρμογή με χρήση υποκαπνισμού. Είναι σημαντικό όλα τα βήματα εργασίας να πραγματοποιηθούν χωρίς την πρόκληση οποιουδήποτε κινδύνου για τον άνθρωπο (εργαζόμενοι και παρευρισκόμενοι) ή το περιβάλλον. Η καταλλητότητα για την ορθή σφράγιση αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την επιτυχία και την ασφάλεια της εφαρμογής.

Να λάβετε υπόψη σας ότι η φωσφίνη διαβρώνει τα πολύτιμα μέταλλα, όπως είναι για παράδειγμα ο χρυσός, το ασήμι, ο χαλκός και τα κράματα τους.

Βασικά προϊόντα με περιεκτικότητα σε υγρασία κάτω από 22% μπορούν να απεντομωθούν ασφαλώς με τη χρήση υποκαπνισμού με φωσφίνη. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή και να αλλοιώσουν την ποιότητα του προϊόντος. Γι αυτό το λόγο συνίσταται η εφαρμογή απεντόμωσης με υποκαπνισμό σε κοντέινερ να πραγματοποιείται όταν είναι κενό.

1. Απαιτήσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα

1.1 Ορθή σφράγιση

Ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της απολύμανσης με χρήση υποκαπνισμού είναι η σφράγιση. Η αεροστεγανότητα του προς υποκαπνισμό εμπορευματοκιβώτιο εξαρτάται από την καλή κατασκευή αυτού. Τα κοντέινερ  θα πρέπει να καταστούν αεροστεγή. Χρησιμοποιώντας υλικά και τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας (π.χ. φύλλα υποκαπνισμού και σφιχτή και ευέλικτη ταινία). Τα φύλλα υποκαπνισμού θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατούν τα μόρια της φωσφίνης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι ώστε, να δημιουργηθεί η απαιτούμενη συγκέντρωση του αερίου έως το τέλος της διεργασίας (αερισμός). Θα πρέπει να ελεγχθεί επιμελώς το κοντέινερ πριν την εφαρμογή. (μπορείτε να εισέλθετε κατά τη διάρκεια της ημέρας και να κλείσετε την πόρτα) Έτσι ώστε να μπορείτε να ανιχνεύσετε τυχόν διαρροές ή χρησιμοποιώντας φυσίγγια καπνού.

Οι αρμοί του πατώματος και της πόρτας αποτελούν τα πλέον κρίσιμα σημεία. Τοποθετήστε το κοντέινερ σε επίπεδο και αεροστεγές έδαφος για τον υποκαπνισμό και σφραγίστε κατάλληλα τις πόρτες με κολλητική ταινία υψηλής ποιότητας. Συνιστώνται οι δοκιμές πριν από τη διενέργεια του υποκαπνισμού για τον έλεγχο της αεροστεγανότητας. (π.χ. χρήση δοχείων καπνού ή εγκεκριμένες δοκιμές πίεσης) Προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα της σφράγισης πριν την έναρξη του υποκαπνισμού.

• Πρέπει να αποφεύγεται ο υποκαπνισμός σε κοντέινερ που είναι τοποθετημένα σε ανώμαλο έδαφος. (μεγάλος κίνδυνος διαρροής αερίου λόγω της συστροφής και θυρών που δεν κλείνουν ερμητικά).

• Αποφύγετε τον υποκαπνισμό των εμπορευματοκιβωτίων που είναι τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. (επιπλέον επαγγελματικός κίνδυνος ασφαλείας και κίνδυνος απώλειας αερίου λόγω καιρικών συνθηκών).

1.2 Δοσολογία και συγκέντρωση των καπνιστικών

Η συγκέντρωση της  φωσφίνης που είναι διαθέσιμη για την διενέργεια της εφαρμογής με υποκαπνισμό εξαρτάται από δύο παράγοντες:

Α) την εφαρμοζόμενη δόση,

Β) την ποιότητα της σφράγισης

Όσο αναφορά τη περίοδο της έκθεσης και την δοσολογία, αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρακάτω  παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή με χρήση υποκαπνισμού:

• Θερμοκρασία και υγρασία: Τα δύο αυτά στοιχεία προσδιορίζουν το ποσοστό απελευθέρωσης του αερίου. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ο μεταβολικός ρυθμός μειώνεται και η επίδραση της φωσφίνης εξασθενεί.

• Είδη εντόμων: Η ευαισθησία των διάφορων ειδών των εντόμων στην φωσφίνη διαφέρει σε μεγάλο βαθμό.

• Στάδια ζωής των εντόμων: Τα στάδια ζωής των εντόμων καθορίζει την ευαισθησία. Τα αυγά και οι νύμφες είναι γενικά πιο ανθεκτικά στην φωσφίνη από ότι είναι οι προνύμφες και τα τέλεια έντομα.

• Ανθεκτικά  στελέχη: Αυξημένη ανθεκτικότητα των εντόμων στην φωσφίνη δύναται να προκύψει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλής δόσης ή μικρής περιόδου έκθεσης.

• Διαρροή: Απώλεια αερίου δύναται να αποφευχθεί από βελτιωμένη σφράγιση θα πρέπει να αντισταθμιστεί με υψηλότερη δόση ή/ και μεγαλύτερη περίοδο έκθεσης.

Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ορίσει το εύρος των δόσεων και των χρονικών περιόδων έκθεσης. Καλά εκπαιδευμένοι και έμπειροι υπεύθυνοι επιστήμονες θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν επί τόπου τη σωστή απόφαση ανάλογα την κατάσταση. Οι συνιστώμενες δόσεις και χρονικοί περίοδοι έκθεσης για τα μεταλλικά φωσφίδια αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Φωσφορούχο αργίλιο

Φωσφορούχο μαγνήσιο

Δοσολογία (g PH3/m3)

5 – 10

5,5

Περίοδος έκθεσης (ημέρες)

5 – 14

2,5 – 5

1.3 Διάρκεια της διαδικασίας

Η περίοδος έκθεσης ξεκινά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής και ολοκληρώνεται με την έναρξη της διαδικασίας αερισμού. Η φωσφίνη είναι ένα καπνιστικό προϊόν. Το οποίο απαιτεί αρκετό χρόνο για να δράσει, ιδίως όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν το κατώτερο όριο εφαρμογής. Η αύξηση της δόσης δεν δύναται να αντισταθμίσει την έλλειψη χρόνου για την διάρκεια της έκθεσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές είναι ιδιαίτερα αυστηροί στα πρότυπα που έχουν ορίσει.

1.4 Παρακολούθηση της θερμοκρασίας

Οι χαμηλές θερμοκρασίες απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έκθεσης από ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Σε πολλές περιπτώσεις ένα κοντέινερ δύναται να  θερμανθεί προκειμένου να πετύχουμε τις κατάλληλες θερμοκρασίες.

1.5 Παρακολούθηση της συγκέντρωσης του αερίου

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και αποσκοπώντας στην ασφάλεια του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη η συχνή παρακολούθηση της συγκέντρωσης του αερίου.

Υποκαπνισμός Σε Κοντέινερ

 

2. Απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλεια

2.1 Αξιολόγηση κινδύνου

Η αξιολόγηση του κινδύνου προσδιορίζει τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με το κάθε βήμα εργασίας και να περιγράφει τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, όσον αφορά το επίπεδο οργάνωσης (πληροφόρηση), της συλλογικής προστασίας, της ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια).

2.2 Διαδικασίες εργασίας απεντόμωσης με χρήση φωσφίνης

• Απαιτείται ορθή επιθεώρηση των εμπορευματοκιβωτίων που πρόκειται να απεντομωθούν. Προκειμένου να προγραμματιστεί ορθά η εργασία όσον αφορά το υλικό, τον χρόνο, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας.

• Προτείνεται οι εφαρμογές απεντόμωσης να πραγματοποιούνται στους τερματικούς σταθμούς για να αποφεύγονται οι συνδέσεις με παρακείμενα κτίρια.

• Να τηρούνται οι γενικοί προληπτικοί κανόνες όσον αφορά τον χειρισμό επικίνδυνων ουσιών. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού, νερού, αλκοόλ και το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εργασίας.

• Απαγορεύεται η επαφή του καπνιστικού προϊόντος με το νερό λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς εξαιτίας της υπερβολικής παραγωγής αερίου φωσφίνης.

• Μετά την εργασία προτείνεται η άμεση αλλαγή των ρούχων. Αυτό γιατί είναι πολύ πιθανό να έχουν υπολείμματα σκόνης ή να έχουν εμποτιστεί με αέριο φωσφίνης.

2.3 Επιτήρηση του υποκαπνισμένου κοντέινερ

Κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της απολύμανσης με τη χρήση υποκαπνισμού, ο υπεύθυνος επιστήμονας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα υποστεί ζημία από τη διενέργεια της εφαρμογής. Αυτό δύναται να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας μίας περιοχής κινδύνου με χρήση κόκκινης/λευκής ή κίτρινης/μαύρης αλυσίδας ή ταινίας. Έτσι διασφαλιζεται ότι κανένα άτομο το οποίο δεν έχει εργασία στη διενέργεια υποκαπνισμού δεν πρόκειται να εισέλθει στον χώρο. Προειδοποιητικά σήματα θα πρέπει να επικολληθούν στο προς υποκαπνισμένο κοντέινερ. Τα οποία θα επισημαίνουν τον κίνδυνο δηλητηρίασης (κρανίο με σταυρωμένα οστά). Τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την  επικινδυνότητα που υφίσταται καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας απολυμάνσεων που έχει αναλάβει την εφαρμογή. Τέλος θα πρέπει να αναγράφεται ένας τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Ανοικτός επί 24ώρου όπου θα μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο επιστήμονα σε περίπτωση ανάγκης.

2.4 Αερισμός των κοντέινερ

Κατά τη διάρκεια του αερισμού η φωσφίνη η οποία περιέχεται στον υποκαπνισμένο χώρο απελευθερώνεται στον αέρα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικά κατά την έναρξη της εργασίας, οι συγκεντρώσεις φωσφίνης στο εσωτερικό των κοντέινερ είναι ιδιαίτερα υψηλές. Γι αυτό το λόγο χρειάζεται να ληφθεί ιδιαίτερη σημασία στην χρήση των ΜΑΠ. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι δύσκολος ο αερισμός των κοντέινερ ή ο πελάτης βιάζεται να το φορτώσει συνίσταται ο ενεργός αερισμός με τη χρήση ανεμιστήρων. Τα εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να φέρουν σήμανση με προειδοποίηση, το οποίο θα αναγράφει «έχει απολυμανθεί με υποκαπνισμό και έχει αεριστεί επαρκώς» καθώς και τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

2.5 Αδρανοποίηση και διάθεση του απαερωμένου υλικού

Ένα άλλο σημαντικό στάδιο εργασίας, από την άποψη δυνατότητας εισπνοής φωσφίνης, είναι κατά τη διάρκεια της αδρανοποίησης του απαερωμένου υλικού του περιέκτη. Απαραίτητη είναι η χρήση μάσκας ολόκληρου προσώπου με φίλτρο από τους ανθρώπους που πραγματοποιούν την εφαρμογή απεντόμωσης. Συνίσταται να αφήνετε το υλικό του περιέκτη σε ανοικτό χώρο έως ότου να μην απελευθερώνεται πλέον σημαντικές ποσότητες φωσφίνης. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε το υλικό του περιέκτη να προστατεύεται από τη βροχή. Καθώς και από άλλα άτομα που δεν έχουν άδεια να βρίσκονται στον χώρο και δεν έχουν λάβει ενημέρωση. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η χρήση μεταλλικών καλαθών με καπάκι που κλειδώνει, σε μία ασφαλή περιοχή, η οποία θα φέρει προειδοποιητικές πινακίδες. Έπειτα από την κατάλληλη αδρανοποίηση το υλικό του περιέκτη μπορεί να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η αποτέφρωση και η απόρριψη σε εγκεκριμένους χώρους είναι οι πιο ασφαλής επιλογές.

2.6 Πρώτες βοήθειες

Καθώς ο υπακαπνισμός των κοντέινερ με τη χρήση της φωσφίνης αποτελεί μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα πρώτων βοηθειών από κάθε εταιρεία απολύμανσης. Στο κουτί πρώτων βοηθειών θα πρέπει να περιλαμβάνεται μία συσκευή εισπνοής με σπρέι στεροειδών. Οι ιατροί και τα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονταιπλησίον του χώρου όπου πραγματοποιείται υποκαπνισμός θα πρέπει να ενημερώνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης με φωσφίνη.

3. Καθορισμός των παραμέτρων για την αποτροπή του κινδύνου ανθεκτικότητας των παρασίτων

Η υψηλή ανοχή των επιβλαβών εντόμων έχει μετατραπεί σε μία σημαντική ανησυχία τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη αυτής της ανοχής κατά το παρελθόν έχει προκληθεί κυρίως από την έλλειψη σεβασμού των βασικών παραμέτρων υποκαπνισμού, όπως είναι κατ’ αρχήν η ορθή σφράγιση. Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν τα ακατάλληλα ποσοστά δοσολογίας και διάρκειας του υποκαπνισμού, σε συνδυασμό με την έλλειψη σωστής παρακολούθησης. Ακόμα και μικρές αποκλίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε επιβίωση των επιβλαβών οργανισμών, και ιδίως των λιγότερο ευαίσθητων σταδίων (αυγού και νύμφης). Αυτοί οι οργανισμοί στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν την πηγή ανθεκτικών πληθυσμών έπειτα από αρκετές γενιές κάτω από παρόμοιες συνθήκες.

Υποκαπνισμός σε κοντέινερ – Συμπέρασμα

Ο υποκαπνισμός σε κοντέινερ είναι μία ενέργεια με υψηλό επαγγελματικό κίνδυνο που απαιτεί σημαντική εμπειρία και άριστη γνώση των διαδικασιών. Όλες οι απεντομώσεις θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για την υγιεινή και την ασφάλεια.Πριν από κάθε υποκαπνισμό θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (ΕΕΚ) και εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας υγείας (ΣΑΥ) από τον τεχνικό ασφαλείας της εταιρείας που εκτελεί τους υποκαπνισμούς. Μετά το τέλος του υποκαπνισμού θα πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό fumigationκαι τεχνικό report.

Σε περίπτωση που θέλετε να προχωρήσετε σε μία εφαρμογή απεντόμωσης σε κοντέινερ, σε προϊόντα, σε αποθήκες ή οπουδήποτε αλλού όπου επιτρέπεται ο υποκαπνισμός,  οι συνεργάτες μου και εγώ θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε. Μπορείτε να  επικοινωνήστε μαζί μου απευθείας στο email s.valvis@trap.gr ή να γράψετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας εδώ μετά το τέλος του άρθρου. Επίσης για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας τις καθημερινές 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 210 2134450.

Share
No Comments

Post a Comment