Top

Τερμίτες

Τερμίτες

Τερμίτες

Τερμίτες

Οι τερμίτες του ξύλου είναι έντομα τα οποία τρέφονται με κυτταρίνη. Οι τερμίτες ζούνε σε κοινωνίες και στο ίδιο είδος μπορούμε να συναντήσουμε πολλά διαφορετικά άτομα. Εργάτες, οπλίτες, αναπαραγωγικά, πτερωτά βασιλιά και βασίλισσα. Το μήκος των τερμιτών είναι 3-5 mm για τους εργάτες ενώ τα άλλα άτομα μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 25 χιλιοστά. Στο φυσικό περιβάλλον οι τερμίτες τρέφονται με οτιδήποτε ξύλινο περιέχει κυτταρίνη όπως δένδρα, πεσμένα φύλλα κλπ. Όπως, πολλά άλλα έντομα στην φύση, οι τερμίτες είναι αποδομητές οργανικής ύλης και συχνά επιτίθενται σε ανθρώπινες κατασκευές από ξύλο όπως σπίτια, σκάφη κλπ.

Επίσης προσβάλουν οποιοδήποτε προϊόν φτιαγμένο από ξύλο μέσα στο σπίτι, όπως έπιπλα, βιβλία, κλπ. Σε δημόσιους χώρους προσβάλουν ξύλινους στύλους ρευματοδότησης, ξύλινους φράκτες, ξύλα στις σιδηροδρομικές γραμμές κλπ. Πολλές φορές οι τερμίτες του ξύλου είναι δυνατόν να ζημιώσουν και δενδρώδεις καλλιέργειες. Η οικονομική ζημιά που προκαλούν παγκόσμια οι τερμίτες είναι ανυπολόγιστη. Η σωστή απεντόμωση για τους τερμίτες δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η ολοκληρωτική καταπολέμηση της αποικίας των τερμιτών  απαιτεί γνώση της βιολογίας του εντόμου. Επιστημονική κατάρτιση, κατάλληλο εξοπλισμό, εμπειρία εφαρμογών και σύγχρονες πρακτικές.

Τερμίτες φωλιές

Οι τερμίτες στην Ελλάδα ζουν σε φωλιές χιλιάδων,εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων ατόμων ανάλογα με το είδος. Οι φωλιές λέγονται επιστημονικά αποικίες ή κοινωνίες και είναι χαρακτηριστικό των κοινωνικών εντόμων όπως οι τερμίτες, τα μυρμήγκια, οι μέλισσες και οι σφήκες. Στις κοινωνίες τους οι τερμίτες διακρίνονται σε πολλές διαφορετικές μορφές οι οποίες αποτελούν τις κάστες. Οι κάστες των τερμιτών έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες μέσα στην αποικία και το σώμα τους είναι διαφοροποιημένο ώστε να εκτελούν ειδικευμένες εργασίες. Μετά την διάρκεια του νυμφικού σταδίου οι τερμίτες εξελίσσονται σε εργάτες και στην συνέχεια εάν χρειάζεται σε οπλίτες. Ανάλογα με τις ανάγκες της αποικίας οι τερμίτες μπορεί ενώ αρχικά έχουν διαμορφωθεί σε εργάτες, να εξελιχθούν στην συνέχεια σε δευτερεύοντα αναπαραγωγικά ή ιπτάμενα άτομα. Ο βιολογικός κύκλος των τερμιτών είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και γίνονται παγκόσμια πολλές μελέτες πάνω σε αυτόν μιας και δεν είναι ο ίδιος σε όλα τα είδη.

Τερμίτες

Η βασίλισσα των τερμιτών

Η βασίλισσα των τερμιτών μπορεί να ζήσει μέχρι και 30 χρόνια. Είναι υπεύθυνη για την δημιουργία της αποικίας και είναι η μητέρα όλων των ατόμων της κοινωνίας. Ο σκοπός της βασίλισσας των τερμιτών είναι μόνο να γεννάει αυγά και κατά την διάρκεια της ζωής της μπορεί να γεννήσει εκατομμύρια. Το μέγεθος της βασίλισσας είναι πολύ μεγάλο και οφείλεται στην κοιλία της που είναι γεμάτη με δεκάδες χιλιάδες αυγά. Η βασίλισσα αποτελεί το κέντρο της αποικίας και στα περισσότερα είδη υπάρχει μόνο μία ανά κοινωνία.

Ο βασιλιάς των τερμιτών

Ο βασιλιάς των τερμιτών είναι υπεύθυνος για την γονιμοποίηση της βασίλισσας και είναι το αρσενικό γόνιμο άτομο στις κάστες των τερμιτών. Ο βασιλιάς έχει εμφανώς μεγαλύτερο μέγεθος από τις υπόλοιπες κάστες και ο σκοπός του είναι η συνεχής γονιμοποίηση της βασίλισσας για την παραγωγή αυγών. Στα περισσότερα είδη υπάρχει μόνο ένας βασιλιάς ανά κοινωνία. Ο βασιλιάς όπως και η βασίλισσα προέρχονται από τα πτερωτά αναπαραγωγικά άτομα αφού ρίξουν τα φτερά τους.

Τα πτερωτά και αναπληρωματικά αναπαραγωγικά

Τα πτερωτά αναπαραγωγικά άτομα των τερμιτών είναι τα αυτά που πετάνε φεύγοντας από την μητρική αποικία για να κάνουν τις σμηνουργίες και να ιδρύσουν νέες αποικίες.  Οι σμηνουργίες γίνονται σε συγκεκριμένες εποχές του έτους ανάλογα με το είδος. Το σώμα των πτερωτών αναπαραγωγικών ατόμων σε αντίθεση με τις άλλες κάστες είναι σκουρόχρωμο, πιο σκληρό και έχει 2 ζεύγη πτερύγων. Τα πτερωτά αναπαραγωγικά άτομα μπορεί να είναι φύλου αρσενικού ή θηλυκού. Στις νέες αποικίες ρίχνουν τα φτερά τους και γίνονται βασιλιάς και βασίλισσα.

Πέρα από τα πτερωτά αναπαραγωγικά, μέσα στην φωλιά των τερμιτών υπάρχουν και άλλα αναπληρωματικά αναπαραγωγικά άτομα. Ανάλογα το είδος του τερμίτη υπάρχουν αναπαραγωγικά άτομα δευτερεύοντα ή τριτεύοντα στο εσωτερικό της αποικίας. Τα αναπαραγωγικά άτομα μπορεί σε περίπτωση ανάγκης να αντικαταστήσουν τα πρωτεύοντα αναπαραγωγικά άτομαγεννώντας αυγά.

Τερμίτες

Εργάτες τερμίτες

Οι  εργάτες τερμίτες αποτελούν την πλειονότητα των ατόμων της αποικίας και ο πληθυσμός τους μπορεί να φτάσει το 95% του συνόλου των ατόμων. Οι εργάτες είναι υπεύθυνοι για την αναζήτηση ξύλου, δηλαδή τροφής, για τη θρέψη των υπόλοιπων ατόμων και για την κατασκευή των στοών. Επίσης είναι αυτοί που περιποιούνται την βασίλισσα, τις νύμφες και τα αυγά. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την συντήρηση-καθαρισμό των στοών κλπ. Το σώμα τους σε αντίθεση με τα πτερωτά αναπαραγωγικά είναι υπόλευκο και είναι τα μικρότερα σε μέγεθος άτομα συγκρινόμενα με τις άλλες κάστες.

Οπλίτες τερμίτες

Οι οπλίτες έχουν πολύ μεγάλα σαγόνια και είναι υπεύθυνοι για την άμυνα της αποικίας. Ο πληθυσμός τους αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες μεταξύ 5-10% επί του συνόλου. Το σώμα τους είναι υπόλευκο και έχουν σκουρόχρωμη μεγάλη σκληρή κεφαλή. Οι μεγάλες γνάθοι τα εμποδίζουν ακόμα και από το να τραφούν από μόνοι τους και για αυτό, για την διατροφή και τον καλλωπισμό τους φροντίζουν οι εργάτες. Οι οπλίτες είναι υπεύθυνοι για την άμυνα της αποικίας και την προστασία των υπολοίπων ατόμων από ανεπιθύμητους εισβολείς. Η μεγάλη τσιμπίδα που έχουν στην κεφαλή χρησιμεύει στο δάγκωμα του εχθρού που συνήθως είναι μυρμήγκια.

Νύμφες των τερμιτών

Οι τερμίτες είναι ημιμετάβολα έντομα, συνεπώς μετά το στάδιο του αυγού, έχουμε το στάδιο της νύμφης. Οι νύμφες των τερμιτών δεν εξέρχονται της αποικίας και τρέφονται από τους εργάτες. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους και περάσουν από τα αντίστοιχα νυφικά στάδια εξελίσσονται σε εργάτες, δευτερεύοντα αναπαραγωγικά, τριτεύοντα αναπαραγωγικά ή ιπτάμενα αναπαραγωγικά άτομα.

Τερμίτες στην Ελλάδα

Οι τερμίτες στην Ελλάδα ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Στους Υπόγειους Τερμίτες (στα Αγγλικά Subterranean-Termites) και στους Τερμίτες του Ξηρού Ξύλου (Dry-Wood-Termites). Υπάρχουν ακόμα οι Τερμίτες του Υγρού Ξύλου και οι Τερμίτες Θεριστές αλλά στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένοι. Οι τερμίτες στην Ελλάδα βρίσκονται παντού, αλλά συνήθως δε γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Αυτό συμβαίνει γιατί οι οικοδομές στην χώρα μας είναι φτιαγμένες από ανόργανα οικοδομικά υλικά (μπετό, σίδερο, τούβλα κλπ.) και όχι από ξύλο. Συνεπώς οι τερμίτες στην Ελλάδα κατά την προσβολή σε ένα σπίτι περιορίζονται κυρίως στην κατανάλωση του ξύλου που βρίσκεται στα πατώματα, στις κάσες των πορτών κλπ. Επίσης μπορεί να φτάσουν μέχρι την ξύλινη στέγη ή τις ξύλινες ντουλάπες και να κάνουν και εκεί εκτεταμένη ζημιά.

Συχνά η προσβολή από τερμίτες στην Ελλάδα συγχέεται λανθασμένα με την προσβολή από άλλα έντομα που προσβάλουν το ξύλο όπως τα σαράκια. Οι τερμίτες όμως σε αντίθεση με τα σαράκια δεν κάνουν εμφανείς τρύπες στο ξύλο ούτε αφήνουν την χαρακτηριστική σκόνη που πέφτει από τα ξύλα όπως σε προσβολές από σαράκι.

Πολλές φορές μετά από προσβολή τερμιτών υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι το ξύλο πάλιωσε ή σάπισε και θέλει αντικατάσταση. Φυσικά σε αυτή την περίπτωση αν δεν γίνει αποτελεσματική καταπολέμηση των τερμιτών και απλά αντικατασταθεί το προσβεβλημένο ξύλο οι τερμίτες θα επανέλθουν και το πρόβλημα θα συνεχιστεί. Έτσι στο νέο ξύλο των αντικατεστημένων κουφωμάτων ή του καινούριου πατώματος πολύ σύντομα θα δημιουργήσουν νέες ζημιές από την δραστηριότητα των τερμιτών.

Τερμίτες

Είδη των Τερμιτών

Πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε τεχνική απεντόμωσης των τερμιτών θα πρέπει να εντοπίσουμε το είδος ή τουλάχιστον την κατηγορία του είδους των τερμιτών. Για την αποφυγή λανθασμένης διάγνωσης η ταυτοποίηση του ξυλοφάγου εντόμου θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία απεντόμωσης για τερμίτες. Γενικά οι τερμίτες χαρακτηρίζονται για την αποστροφή που έχουν στο φως και επίσης για τον κρυπτικό τρόπο της ζωής τους. Προσβάλουν εσωτερικά το ξύλο και δεν κάνουν τρύπες που οδηγούν στο εξωτερικό περιβάλλον. Κάτι που κάνουν τα υπόλοιπα ξυλοφάγα έντομα όπως τα σαράκια του ξύλου. Έτσι λοιπόν ενώ εξωτερικά το ξύλο μπορεί να φαίνεται άθικτο, στο εσωτερικό του μπορεί ναέχει καταστραφεί ολοσχερώς. Για αυτό πολλές φορές οι προσβολές των τερμιτών γίνονται αντιληπτές όταν είναι ήδη πολύ αργά και έχουν γίνει αρκετές ζημιές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσβεβλημένου ξύλου από τερμίτες είναι ότι πιέζοντας την εξωτερική του επιφάνεια, αυτό συμπιέζεται εύκολα γιατί εσωτερικά είναι κούφιο λόγω της ζημιάς. Αν καταλάβουμε ότι η προσβολή στο ξύλο έχει γίνει από τερμίτες θα πρέπει να εντοπίσουμε τουλάχιστον εάν είναι υπόγειοι τερμίτες ή τερμίτες του ξηρού ξύλου πριν προχωρήσουμε στην καταπολέμησή τους. Οι μέθοδοι για την απεντόμωση των τερμιτών μπορεί να είναι τελείως διαφορετικές ανάλογα με την κατηγορία.

Τερμίτες

 

Αν υπάρχει προσβολή και δεν μπορούμε να εντοπίσουμε άτομα τερμιτών ή να βρούμε χαρακτηριστικά γνωρίσματα που μας παραπέμπουν στην αντίστοιχη κατηγορία θα πρέπει να περιμένουμε τη σμηνουργία. Τα πτερωτά αναπαραγωγικά άτομα είναι εύκολο να εντοπιστούν στη σμηνουργία που γίνεται συνήθως την άνοιξη, το φθινόπωρο ή τις ζεστές ημέρες του χειμώνα. Αν δεν μπορούμε να βρούμε αναπαραγωγικά άτομα μπορούμε να καταλάβουμε την κατηγορία των τερμιτών ανάλογα με τις συνήθειές τους. Οι διαφορές στα αναπαραγωγικά άτομα και στις συνήθειες των τερμιτών αναγράφονται παρακάτω.

Υπόγειοι Τερμίτες

Οι υπόγειοι τερμίτες δημιουργούν αποικίες που μπορεί να φτάσουν τα εκατομμύρια άτομα. Στην Ελλάδα απαντώνται κυρίως 2 είδη υπόγειων τερμιτώντου γένους Reticulitermes που έχουν πανομοιότυπες συνήθειες. Οι φωλιές τους βρίσκονται στο χώμα και κατασκευάζουν τους χαρακτηριστικούς χωμάτινους αγωγούς (tubes). Οι αγωγοί αυτοί είναι ουσιαστικά τα μονοπάτια των τερμιτών  τα οποία τους οδηγούν από το έδαφος μέσα στα κτήρια. Η βασίλισσα και τα αυγά των υπόγειων τερμιτών βρίσκονται πάντα βαθιά στο έδαφος. Οι χωμάτινοι αγωγοί συνδέουν την φωλιά μέσα στο έδαφος με ξύλινα μέρη εντός και εκτός των κτηρίων. Για παράδειγμα πατώματα, ξύλινα δοκάρια ή κομμάτια ξύλου (π.χ. κούτσουρα για το τζάκι) ή προϊόντα από κυτταρίνη (βιβλία).

Οι υπόγειοι τερμίτες ανεβαίνουν μέσα από τους αγωγούς και τρέφονται. Παράλληλα κατεβάζουν την τροφή στο έδαφος όπου βρίσκεται η φωλιά τους για να θρέψουν τα υπόλοιπα άτομα (αναπαραγωγικοί οπλίτες, νύμφες κλπ.). Οι αγωγοί που κατασκευάζουν οι υπόγειοι τερμίτες δεν είναι ακριβώς χωμάτινοι. Το υλικό τους είναι μίγμα από χώμα, από κομμάτια ξύλου και από τα υδαρή περιττώματα των υπόγειων τερμιτών. Οι αγωγοί χρησιμεύουν στην διατήρηση της υγρασίας στο εσωτερικό τους. Στην αποφυγή του φωτός και στην προστασία των υπόγειων τερμιτών εξομοιώνοντας τις συνθήκες στο έδαφος.

Οι υπόγειοι τερμίτες είναι εξαιρετικά καταστρεπτικοί. Μερικά είδη υπόγειων τερμιτών είναι δυνατόν να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες ξύλου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στα πτερωτά αναπαραγωγικά οι υπόγειοι τερμίτες έχουν μέγεθος μικρότερο από αυτό των τερμιτών ξηρού ξύλου. Ακόμα το χρώμα του σώματός τους είναι σκούρο μαύρο. Οι πτέρυγές τους δεν έχουν τρίχες στην επιφάνεια ενώ στο πρόσθιο περιθώριό τους υπάρχουν δύο κύρια νεύρα και ελάχιστα κάθετα (διασταυρούμενα) νεύρα.

Τερμίτες

 

Τερμίτες Ξηρού Ξύλου

Οι τερμίτες του ξηρού ξύλου οι οποίοι στην Ελλάδα αντιπροσωπεύονται από το είδος Kalotermes-flavicollis. Έχουν σαφώς μικρότερες αποικίες των εκατοντάδων ή χιλιάδων ατόμων σε σχέση με τους υπόγειους τερμίτες. Οι φωλιές τους βρίσκονται πάντα μέσα στο ξύλο φτιάχνοντας γαλαρίες και θαλάμους σχίζοντάς το κυριολεκτικά. Στους τερμίτες ξηρού ξύλου δεν  είναι απαραίτητη η επαφή με το έδαφος όπως συμβαίνει με τους υπόγειους τερμίτες. Δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και επιβιώνουν μόνο με την υγρασία του ξύλου. Σημαντική διαφορά με τους υπόγειους τερμίτες είναι ότι δεν κατασκευάζουν χωμάτινους αγωγούς (tubes). Αλλά παράγουν σχηματισμένα εξαγωνικά περιττώματα τα οποία απορρίπτουν εκτός του προσβεβλημένου  ξύλου από μικρές οπές εξόδου. Οι οπές απόρριψης των περιττωμάτων βρίσκονται στο ξύλο αλλά μπορεί να βρίσκονται και σε άλλα σημεία του κτηρίου.

Τα περιττώματα μοιάζουν με μικρούς σπόρους μήκους τους 1 χιλιοστού και χρώματος μαύρου, καστανού ή κίτρινου. Έχουν στρογγυλεμένα άκρα, με 6 πλευρές σαν εξάπλευρα βαρελάκια. Η ζημιά που προκαλούν οι τερμίτες του ξηρού ξύλου είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που προκαλούν οι υπόγειοι τερμίτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως πρέπει να υποτιμήσουμε μία προσβολή από τερμίτες του ξηρού ξύλου. Σε διάστημα λίγων ετών μπορεί να καταστρέψουν ολοκληρωτικά πατώματα, ξύλινες στέγες, κάσες και κουφώματα κτηρίων. Τα πτερωτά αναπαραγωγικά άτομα των τερμιτών ξηρού ξύλου έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό των υπογείων. Επίσης χρώμα ανοιχτό καστανό με κίτρινα σημεία. Οι πτέρυγές τους έχουν γκριζωπό χρώμα και αραιές τρίχες στην επιφάνεια. Στο πρόσθιο περιθώριό τους υπάρχουν τρία κύρια νεύρα και πολλά κάθετα (διασταυρούμενα) νεύρα.Τερμίτες

 

Διαφορές μεταξύ τερμιτών και μυρμηγκιών

Οι τερμίτες σε σχέση με τα μυρμήγκια εξελικτικά βρίσκονται σε τελείως διαφορετικά μονοπάτια και έχουν ουσιαστικές διαφορές στην ανατομία. Λόγω όμως της εξωτερικής τους μορφής και της κοινωνικής δομής τους συχνά οι τερμίτες συγχέονται με τα μυρμήγκια στις κατοικίες που υπάρχει προσβολή. Πολλές φορές οι τερμίτες λέγονται και λευκά μυρμήγκια. Στην συστηματική εντομολογία τα μυρμήγκια ανήκουν στην τάξη Hymenoptera στην οποία ανήκουν οι μέλισσες και οι σφήκες. Αντίθετα οι τερμίτες πλέον ταξινομούνται στην υπόταξη Isoptera, της τάξης Blattodea που ανήκουν και οι κατσαρίδες! Οι βασικές διαφορές μεταξύ τερμιτών και μυρμηγκιών είναι οι εξής:

• Οι τερμίτες έχουν κεραίες ευθείες και κομβολογοειδείς ενώ τα μυρμήγκια κεκαμένες γονατοειδείς.
• Τα αναπαραγωγικά άτομα των τερμιτών έχουν 2 ζεύγη πτερύγων που είναι σχεδόν όμοιες (εξού και το όνομα Isoptera) ενώ στα μυρμήγκια το μπροστινό ζεύγος, είναι σαφώς μεγαλύτερο.
• Στους τερμίτες ο θώρακας δεν ξεχωρίζει από την κοιλία ενώ στα μυρμήγκια υπάρχει σαφής σύσφιξη.
• Οι εργάτες των τερμιτών είναι κατά κανόνα υπόλευκου χρώματος ενώ τα μυρμήγκια έχουν συνήθως σκούρο χρώμα.

Τερμίτες

 

Αν δείτε μυρμήγκια με φτερά στο εσωτερικό ενός κτηρίου είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για σμηνουργία τερμιτών. Και όχι σμηνουργία μυρμηγκιών. Εξετάστε το σώμα του εντόμου και τις διαφορές που αναφέραμε ώστε να σιγουρευτείτε εάν πρόκειται για μυρμήγκια με φτερά ή τερμίτες με φτερά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν είδη των μυρμηγκιών που να προσβάλουν το ξύλο.

Τερμίτες ξύλου καταπολέμηση

Η καταπολέμηση των τερμιτών του ξύλου, ειδικά για τους υπόγειους τερμίτες που είναι εξαιρετικά δύσκολοι στην εξολόθρευση, γίνεται πλέον με συγκεκριμένη τεχνική που θα περιγράψουμε παρακάτω. Οι περισσότερες μέθοδοι για την καταπολέμηση των τερμιτών του ξύλου βασίζονται σε μία βιολογική διαδικασία των τερμιτών, την τροφάλλαξη. Τι είναι όμως η τροφάλαξη; Η τροφάλαξη απαντάται συχνά στα κοινωνικά έντομα και είναι η διαδικασία συλλογής τροφής από τους εργάτες. Ώστε, να «ταΐζουν» στην συνέχεια τα υπόλοιπα άτομα της κοινωνίας που εκτελούν άλλες εργασίες. Για να δώσουμε το ορισμό επιστημονικά: η διαδικασία ανταλλαγής τροφής στα έντομα από στόματος ή από έδρας λέγεται τροφάλλαξη. Στους τερμίτες, η κάστα των εργατών που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μιας αποικίας, είναι υπεύθυνοι και για την συλλογή τροφής. Οι εργάτες τρώνε το ξύλο, «πριονίζοντάς το», το καταπίνουν και στην συνέχεια το ανταλλάσσουν σαν πολτό με τα υπόλοιπα μέλη της αποικίας (οπλίτες, αναπαραγωγικά, νύμφες κλπ.).

Επίσης οι τερμίτες καθαρίζουν το σώμα τους καλλωπίζοντας το ένα άτομο το άλλο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά μορίων εδάφους και ξύλου, σπόρια μυκήτων και φερομόνων. Σε αυτή την συνήθεια που χρησιμεύει στη διατήρηση της κοινωνικής οργάνωσης της αποικίας βασίζονται οι περισσότερες μέθοδοι καταπολέμησης των τερμιτών. Στην Ελλάδα η καταπολέμηση των τερμιτών του ξύλου και ειδικά των ειδών του γένους Reticulitermes γίνεται με την μέθοδο που θα περιγράψουμε παρακάτω.

 

Τερμίτες

 

Εντομοκτόνο Φάρμακο για τερμίτες

Το μοναδικό εξειδικευμένο εντομοκτόνο φάρμακο για την καταπολέμηση των τερμιτών του ξύλου που έχει έγκριση στην Ελλάδα είναι το Termidor της Basf. Το εντομόκτον οφάρμακο Termidor μεταδίδεται μέσω κατάποσης από έναν τερμίτη σε άλλον. Από την στιγμή που ένας τερμίτης τραφεί ή έρθει σε επαφή με προϊόν όπου εφαρμόστηκε το Termidor, γίνεται φορέας και μεταφέρει πλέον με το σώμα του το εντομοκτόνο. Οποιοσδήποτε άλλος τερμίτης της φωλιάς έρθει σε επαφή μαζί του θα προσβληθεί και αυτός. Αυτός με την σειρά του θα μολύνει κάποιον άλλον κτλ.. Το Termidor στις σωστές δόσεις δρα αργά, αφήνοντας έτσι να μολύνονται όσο το δυνατό περισσότεροι τερμίτες.

Παρόλο που ο θάνατος ενός μολυσμένου τερμίτη είναι αργός, η εξόντωση της αποικίας και η καταπολέμηση των τερμιτών είναι γρήγορη και πολύ γρηγορότερη από τα συνηθισμένα συστήματα δολώματος (π.χ. μέθοδος Trap-Treat-Release). Αυτή ακριβώς η δυνατότητα της μεταφοράς είναι που κάνει το Termidor αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των κυρίων αναπαραγωγικών ατόμων της αποικίας (Βασίλισσα). Με τον θάνατο τον κύριων αναπαραγωγικών ατόμων η αποικία είναι καταδικασμένη. Αυτή η γρήγορη καταπολέμηση οδηγεί ξαφνικά στην κατάρρευση της δομής της αποικίας των τερμιτών (Colony-collapse).

Πλεονεκτήματα του εντομοκτόνου Termidor :

• Δραστική ουσία εντομοκτόνου: Fipronil.
• Φαινόμενο διαδοχικής επίδρασης – TransferEffect.
• Φάρμακο με μη απωθητική δράση.
• Διπλός τρόπος δράσης (επαφής και στομάχου).
• Βραδεία δράση (θανάτωση τερμιτών μετά από 5-7 ημέρες).
• Εξαιρετική δραστικότητα σε χαμηλές δόσεις εντομοκτόνου.

Διαδικασία προετοιμασίας του διαλύματος του Termidor :

• Γεμίζουμε το δοχείο στο 1/4 με νερό.
• Ξεκινάμε την αντλία και την ανάδευση.
• Προσθέτουμε την σωστή ποσότητα Termidor στο μερικώς γεμισμένο δοχείο.
• Συνεχίζουμε να γεμίζουμε το δοχείο με νερό.
• Μετά 2 λεπτά, χρησιμοποιούμε κάποιο εργαλείο για να διασκορπίσουμε το προϊόν.
• Αφήνουμε το μίγμα να διανεμηθεί στο δοχείο εκ νέου για 2-4 λεπτά για να διασκορπιστεί πλήρως το σκεύασμα.

Η καλή ανάδευση επιταχύνει τη διάλυση του φαρμάκου. Η σωστή ανάδευση εμποδίζει το αδιάλυτο σκεύασμα να παραμείνει στον πυθμένα του δοχείου. Το δοχείο που θα μπει το Termidor πρέπει να είναι απολύτως καθαρό, ώστε να μη περιέχει άλλα εντομοκτόνα φάρμακα ή άλλες ουσίες που είναι απωθητικές για τους τερμίτες. Η ρύθμιση και το σωστό καλιμπράρισμα του εξοπλισμού διασφαλίζει τη σωστή δοσολογία και τον σωστό τρόπο εφαρμογής του εντομοκτόνου σκευάσματος.

Εργασίες για την καταπολέμηση των τερμιτών

Οι εφαρμογές για την καταπολέμηση των τερμιτών γίνονται με έγχυση διαλύματος εντομοκτόνου σε οπές που ανοίγονται στο έδαφος και στους εξωτερικούς τοίχους περιμετρικά του κτηρίου. Οι εργασίες γίνονται με μηχάνημα υψηλής πίεσης ώστε να φτάσει το διάλυμα όσο πιο βαθειά και να εισχωρήσει στις στοές των τερμιτών. Το Termidor προορίζεται αποκλειστικά για προληπτικές και κατασταλτικές εφαρμογές, μετά τη διάλυσή του στο νερό, για την καταπολέμηση των τερμιτών του ξύλου στους ανοιχτούς χώρους και εξωτερικούς τοίχους κτηρίων. H εφαρμογή γίνεται ουσιαστικά εξωτερικά του κτηρίου. Λόγω της τροφάλαξης και του φαινομένου της διαδοχικής επίδρασης το εντομοκτόνο περνά σταδιακά σε όλα τα άτομα της αποικίας. Συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται στο έδαφος αλλά και στο εσωτερικό του κτηρίου.

Καταπολέμηση για τερμίτες στο έδαφος

Πριν την εφαρμογή στο έδαφος εξειδικευμένο συνεργείο με τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας (στολή, μάσκα, γάντια, γυαλιά) κάνει τη διάλυση σε αναλογία 0,1 λίτρων σκευάσματος σε 100 λίτρα νερό. Παράλληλα τεχνίτης με τη βοήθεια ειδικού τρυπανιού αναλαμβάνει τη διάνοιξη οπών στο έδαφος περιμετρικά στο σπίτι. Για την σωστή καταπολέμηση των τερμιτών οι οπές ανοίγονται σε απόσταση ιδανικά 20cm από τον εξωτερικό τοίχο έχοντας βάθος 50cm, πλάτος 1 cm. Η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι 20cm δηλαδή πρέπει να γίνονται 5 οπές στο τρέχον μέτρο. Αφού γίνουν οι οπές στο έδαφος το συνεργείο πέρνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζει 1 λίτρο διαλύματος σε κάθε οπή. Συνολικά εφαρμόζονται 5 λίτρα διαλύματος στο τρέχον μέτρο εδάφους περιμετρικά της οικίας. Μετά την έγχυση του διαλύματος, η οπή θα πρέπει να κλείνει με το αντίστοιχο υλικό (χώμα, τσιμέντο κλπ.).

Καταπολέμηση για τερμίτες στο σπίτι

Πριν την καταπολέμηση για τερμίτες στο σπίτι με εφαρμογή σε τοίχους, εξειδικευμένο συνεργείο πρέπει να φτιάξει το αντίστοιχο διάλειμμα εντομοκτόνου Termidor. Οι εργαζόμενοι με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κάνουν τη διάλυση σε αναλογία 0,2 λίτρων εντομοκτόνου σκευάσματος σε 100 λίτρα νερό. Δηλαδή διπλάσια ποσότητα σε σχέση με την εφαρμογή εδάφους. Παράλληλα τεχνίτης με τη βοήθεια ειδικού τρυπανιού αναλαμβάνει τη διάνοιξη οπών στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού. Οι οπές ανοίγονται σε ύψος ιδανικά 20cm από τη βάση του τοίχου έχοντας βάθος ίσο με τα 2/3 του τοίχου. Κλίση προς τα κάτω 20-30 μοίρες, πλάτος 1 cm και η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι 20cm.

Για την σωστή καταπολέμηση των τερμιτών θα πρέπει να γίνονται συνολικά 5 οπές στο τρέχον μέτρο περιμετρικά του σπιτιού. Αφού γίνουν οι οπές στους τοίχους το συνεργείο έχοντας τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας εφαρμόζει 1 λίτρο διαλύματος σε κάθε οπή. Έτσι, εφαρμόζονται συνολικά 5 λίτρα διαλύματος στο τρέχον μέτρο περιμετρικά της οικίας. Μετά την έγχυση του διαλύματος πρέπει να σφραγίζεται η τρύπα με το κατάλληλο οικοδομικό υλικό. Απαγορεύεται η χρήση του φαρμάκου για τερμίτες στο σπίτι εσωτερικά. Η έγκριση κυκλοφορίας τους Termidor περιορίζει την χρήση του μόνο στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού.

Επίλογος

Το Termidor της Basf είναι το μοναδικό σκεύασμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που μπορεί να εγγυηθεί την οριστική εξάλειψη των τερμιτών του ξύλου όταν εφαρμοστεί σωστά. Οι επιστήμονες της Trap έχουν περάσει όλες τις εκπαιδεύσεις και τα σεμινάρια για την ορθή χρήση του Termidor από την Basf και έχουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Επίσης έχουμε ήδη δώσει λύση σε δεκάδες κτήρια για την οριστική καταπολέμηση των υπόγειων τερμιτών. Να τονίσουμε πως η καταπολέμηση των τερμιτών του ξηρού ξύλου σε άλλα προϊόντα ξύλου ή ξύλινους χώρους όπως για παράδειγμα σε ξύλινα σκάφη μπορεί να γίνει με άλλες μεθόδους όπως π.χ. χρησιμοποιώντας φωσφίνη με την μέθοδο του υποκαπνισμού ή με Direct Nest Treatment εφόσον έχει εντοπιστεί η φωλιά.

Η πιο ενδεδειγμένη λύση σε περίπτωση που έχετε προσβολή από τερμίτες του ξύλου είναι να επικοινωνήσετε με μία πιστοποιημένη εταιρεία απολυμάνσεων, όπως εμάς στην Trap. Θα σας συμβουλέψουμε και θα σας βοηθήσουμε στο πρόγραμμα καταπολέμησης. Η επιλογή της συμφερότερης και οικονομικότερης μεθόδου καταπολέμησης των τερμιτών γίνεται μετά από επιθεώρηση του χώρου σας. Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης συνεργασίας με την Trap ή επικοινωνήστε μαζί μου απευθείας στο email d.bakalis@trap.gr . Θα ορίσουμε ένα ραντεβού στον χώρο σας εντελώς δωρεάν για να σας δώσουμε μία οικονομική προσφορά για τις εργασίες μας. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τους τερμίτες και την καταπολέμηση των παρασίτων μην διστάσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας. Καθημερινές 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. στο 210 2134450.

Share
No Comments

Post a Comment