Top

Προστασία Από Ποντίκια

Προστασία Από Ποντίκια

Προστασία Από Ποντίκια

Προστασία Από Ποντίκια

Προστασία από τα ποντίκια με μονώσεις, είναι το κλείσιμο – σφράγισμα, με ειδικά εργαλεία, προϊόντα και υλικά, όλων των πιθανών εισόδων των τρωκτικών σε μία εγκατάσταση. Με τις μονώσεις εμποδίζουμε την πρόσβαση των ανεπιθύμητων αυτών επισκεπτών στους εσωτερικούς χώρους ενός κτηρίου. Επίσης εμποδίζουμε τη μετακίνηση-επέκτασή τους από τον ένα χώρο του κτιρίου σε άλλο.

Ο χρυσός κανόνας στην εγκατάσταση υλικών προστασίας, στην επισκευή ρωγμών κλπ είναι πως το μέγιστο άνοιγμα για τον αποκλεισμό των τρωκτικών είναι 6 χιλιοστά.

Πρόγραμμα Απολυμάνσεων

Σε ένα πρόγραμμα απολυμάνσεων οι μονώσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αν ένα κτήριο είναι καλά μονωμένο και προστατευμένο τότε η συχνότητα των εφαρμογών απεντόμωσης – μυοκτονίας είναι κατά κανόνα αραιή. Αν όμως η εγκατάσταση είναι κακής κατασκευής και οι τοίχοι είναι γεμάτοι τρύπες προς τους εξωτερικούς χώρους, οι πόρτες έχουν κενά και τα τζάμια στα παράθυρα λείπουν ή έχουν σπάσει τότε ο χώρος θεωρείται απροστάτευτος και η συχνότητα απεντόμωσης-μυοκτονίας καθώς και ο αριθμός του δικτύου των δολωματικών σταθμών πρέπει να αυξηθεί σημαντικά.

Πέρα από τις αρχικές μονώσεις που πρέπει να γίνονται όταν κατασκευάζεται ένα κτήριο θα πρέπει περιοδικά το κτήριο (τουλάχιστον μία φορά ετησίως) να επιθεωρείται από ειδικούς. Η φθορά του χρόνου, οι συστολές διαστολές από την αυξομείωση της θερμοκρασίας, τα διάφορα «μερεμέτια», η λανθασμένη χρήση υλικών, η υγρασία, ο ήλιος κ.ά.μπορεί να δημιουργήσουν ρωγμές, φθορές, τρύπες – εισόδους στα κτήρια και να γίνουν περάσματα από ποντίκια και αρουραίους. Όλα αυτά τα σημεία μετά την επιθεώρηση θα πρέπει να αναφέρονται σε ειδικό repor tστους υπευθύνους του κτηρίου και να προτείνονται οι αντίστοιχες μέθοδοι αντιμετώπισης. Μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις οι επισκευές σε αυτά τα σημεία θα πρέπει να γίνονται χωρίς καθυστερήσεις. Τα τρωκτικά χρησιμοποιώντας τα νύχια και τα δόντια τους μπορούν σιγά σιγά να ανοίξουν και περάσουν μέσα από αυτά τα σημεία στο εσωτερικό του κτηρίου.

pontikia_ktirio_trap

 

Χώροι Μεγάλης Επικινδυνότητας Για Προσβολή Από Ποντίκια

Γνωρίζουμε από το άρθρο μας για τη βιολογία των τρωκτικών πως τα ποντίκια και οι αρουραίοι ψάχνουν για χώρους εύκολα προσπελάσιμους, σκοτεινούς, ασφαλείς για αυτά, με τροφή και νερό ώστε να κάνουν φωλιές και να αναπαραχθούν. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι χώροι στα σύγχρονα κτήρια; Πού πρέπει να επικεντρωθούμε όταν κάνουμε μονώσεις (proofing) για τα ποντίκια;

Χώροι που έγιναν επισκευές προσθήκες ή «μερεμέτια»

Ανοίγματα που γίνονται σε ένα κτήριο μετά την κατασκευή του π.χ. για την κατασκευή καμινάδας (φούσκας), για κανάλια aircondition κλπ. είναι πιθανές είσοδοι τρωκτικών και θα πρέπει να μονώνονται με ανθεκτικά οικοδομικά υλικά. Υλικά μη ανθεκτικά όπως π.χ.αφρός πολυουρεθάνης δεν είναι κατάλληλα και θα πρέπει να αποφεύγονται. Τα ποντίκια μπορούν πολύ εύκολα με τα νύχια και τα δόντια τους να καταστρέψουν πρόχειρες μονώσεις και να αποκτήσουν πρόσβαση στο κτήριο. Επίσης προσθήκες με λυόμενες κατασκευές, προσωρινά δωμάτια από κοντέινερ, πρόχειρα αποθηκάκια από τσιμεντόλιθους κλπ., όσο και ερμητικά κλειστά κι αν δείχνουν μπορεί να αποτελέσουν εύκολους στόχους για προσβολή από τρωκτικά. Γενικά αυτοί οι πρόχειρα κατασκευασμένοι και προσωρινοί χώροι εξωτερικά από την βασική εγκατάσταση θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς κατά το πρόγραμμα μυοκτονίας.

Χώροι με νερό

Τα ποντίκια και οι αρουραίοι χρειάζονται καθημερινά νερό ίσο με 3 φορές της ποσότητας της τροφής που καταναλώνουν. Όταν λοιπόν τα τρωκτικά βρίσκονται μέσα σε ένα κτήριο βρίσκουν αυτές τις ποσότητες νερού από σωλήνες που πιθανόν έχουν διαρροές και στάζουν, από τις τουαλέτες, τα κουζινάκια, τους ψύκτες νερού κ.ο.κ. Πολύ σημαντικό είναι να περιορίσουμε όλα αυτά τα σημεία εύρεσης νερού στο ελάχιστο ώστε να οδηγήσουμε τυχόν τρωκτικά που εισβάλουν στο κτήριο ξανά στους εξωτερικούς χώρους λόγω έλλειψης νερού στο εσωτερικό.

Σημεία εισόδου σωληνώσεων / αποχετεύσεων

Πρέπει να επιθεωρούμε τακτικά όλα τα σημεία όπου μπαίνουν σωλήνες στο κτήριο, όπως εξαερισμοί, υδρορροές, καλώδια, ώστε να είναι πάντα απόλυτα σφραγισμένα. Αν σε κάποιο μέρος ενός κτηρίου οι τουαλέτες σταματήσουν μόνιμα να λειτουργούν τότε θα πρέπει να αφαιρούνται τα είδη υγιεινής και να σφραγιστούν τα σιφώνια και οι σωλήνες αποχέτευσης. Οι υπόνομοι είναι γεμάτοι από αρουραίους που ψάχνουν για ευκαιρία να εισέλθουν στους χώρους μας. Αν καθυστερεί ο εργολάβος να κάνει τις εργασίες αποκατάστασης τότε μπορείτε να σφραγίσετε τα σιφώνια των μη λειτουργικών πλέον τουαλετών προσωρινά με άμμο θαλάσσης και να την συμπιέσετε καλά στις τρύπες των ειδών υγιεινής ώστε να σφραγιστούν και να μην επιτρέπουν την είσοδο των αρουραίων από τους υπονόμους στον χώρο ευθύνης μας. Ακόμα όλα τα σιφώνια θα πρέπει να κλείνουν με την ειδική βιδωτή τάπα-σχάρα.

Χώροι Σκουπιδιών

Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των σκουπιδιών σε ένα κτήριο αποτελούν ύποπτο χώρο για προσβολή από τρωκτικά. Οι κάδοι απορριμμάτων περιέχουν υπολείμματα φαγητών, συνεπώς οργανική ουσία που αποτελεί τροφή για τα ποντίκια και τους αρουραίους. Τα τρωκτικά βρίσκονται σε μία συνεχή αναζήτηση τροφής και εντοπίζουν πάντα τους χώρους με υψηλή συγκέντρωση σε οργανική ουσία για να τραφούν. Σε ένα σύγχρονο κτήριο, οι χώροι που αποθηκεύονται προσωρινά σκουπίδια με οργανική ουσία θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να μονώνονται πολύ προσεκτικά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί γιατί αν τα ποντίκια αποκτούν εύκολα πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους θα φτιάξουν φωλιές και θα αναπαραχθούν ταχύτατα.

Σαφτ (μηχανολογικοί χώροι στους ορόφους)

Τα φρεάτια και τα σαφτ που συχνά χρησιμοποιούνται για να περνάνε σωλήνες, καλώδια, ασανσέρ κλπ. για τις ανάγκες λειτουργίας ενός σύγχρονου κτηρίου είναι συχνά χώροι βαριάς προσβολής από τρωκτικά. Οι χώροι αυτοί είναι συχνά ασοβάτιστοι, και προσφέρουν πολλές κοιλότητες και χώρους ιδανικούς για την αναπαραγωγή και την φωλιά τους. Επίσης τυχόν διαρροές από σωλήνες αποχέτευσης σε αυτούς τους χώρους παράγουν οργανική ουσία που είναι κατάλληλη τροφή για τα τρωκτικά. Τα ποντίκια και οι αρουραίοι μπορούν πανεύκολα να αναρριχηθούν με την βοήθεια των καλωδίων και των σωλήνων μέσα σε αυτά τα φρεάτια σαφτ και να φτάσουν ξαφνικά σε ορόφους πολύ πάνω από την επιφάνεια του εδάφους όπου θα βρουν χώρους που δεν θα ενοχλούνται ώστε να κάνουν φωλιές και να αναπαραχθούν. Συνήθως τα ψευδοπατώματα και οι ψευδοροφές στα σύγχρονα κτήρια δεν μονώνονται επαρκώς στα σημεία που ενώνονται με τα σαφτ γιατί προφανώς είναι δίοδοι καλωδιώσεων και σωληνώσεων του κτηρίου. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε την επιθεώρηση και την μόνωση αυτών των διόδων των τρωκτικών.

Χώροι χωρίς ανθρώπινη παρουσία

Όλοι οι χώροι σε ένα κτήριο που είναι κενοί, μη λειτουργικοί, προσωρινά εκτός λειτουργίας ή σκοτεινοί και μη επισκέψιμοι, αποτελούν εν δυνάμει χώρους για προσβολή από ποντίκια. Επίσης οι σοφίτες, οι σκεπές, τα ψευδοπατώματα, οι ψευδοροφές, τα φρεάτια, οι χώροι περιμετρικά των δεξαμενών (πετρελαίου, πυρόσβεσης), τα λεβητοστάσια, και οι χώροι πίσω από βαριά μηχανήματα που δεν μπορούν να μετακινηθούν είναι χώροι που δέχονται επισκέψεις από τρωκτικά, ιδιαίτερα ποντίκια, με σκοπό να βρουν τροφή, να αναπαραχθούν και να κάνουν τη φωλιά τους. Αυτά τα σημεία πρέπει να τα επιθεωρούμε τακτικά και να φροντίζουμε με τις κατάλληλες μονώσεις να είναι απροσπέλαστα από τα ποντίκια. Τρύπες που οδηγούν προς αυτούς τους χώρους θα πρέπει να σφραγίζονται με λαμαρίνα ή με μια βαριά πλάκα ή πέτρα.

Εργασίες Προστασίας Κτηρίου Από Τα Ποντίκια

Εδώ θα δούμε αναλυτικά ποιες είναι οι εργασίες που γίνονται συνήθως ώστε να βελτιωθεί η προστασία ενός κτηρίου από τα ποντίκια. Διαβάστε προσεκτικά και να θυμάστε πως κάποιες από αυτές τις εργασίες απαιτούν ειδικούς και καλό είναι να γίνονται από μία εξειδικευμένη εταιρεία όπως η Trap:

 • Οι τρύπες που ανοίγονται ή χρησιμοποιούνται από τα τρωκτικά σφραγίζονται καλύτερα με χονδρό συρματόπλεγμα (κοτετσόσυρμα) και με τσιμέντο. Αν το συρματόπλεγμα συμπιεστεί και εφαρμοσθεί στην τρύπα υποστηριζόμενο από συμπαγές τσιμέντο θα αποφύγουμε πιθανόν νέο άνοιγμα της τρύπας. Εάν πρέπει να διατηρηθεί ο αερισμός του χώρου τότε η μεταλλική σήτα που θα χρησιμοποιηθεί δεν θα πρέπει να έχει ανοίγματα μεγαλύτερα από 6mm.
 • Μεταλλικά φύλλα σε μορφή L θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε οι ενώσεις των ξύλινων πατωμάτων με τον τοίχο να είναι αδιαπέραστες από τα τρωκτικά.
 • Τα ανοίγματα που δημιουργούν τα κεραμίδια με την σκεπή θα πρέπει να σφραγίζονται με το ειδικό εξάρτημα που έχει σχήμα ημικύκλιου και προστατεύει από την είσοδο των ποντικών και των αρουραίων μέσα στη σκεπή.
 • Τα κενά στα πλευρικά μέρη και στις βάσεις των θυρών μπορούν να μονωθούν με τοποθέτηση ειδικής κατασκευής βουρτσών οι οποίες αποτρέπουν την είσοδο των τρωκτικών.
 • Στα παράθυρα τα οποία μένουν ανοιχτά θα πρέπει να τοποθετούνται ειδικές σήτες.
 • Τα σημεία στα οποία σωλήνες, αγωγοί, καλωδιώσεις εισέρχονται και αποχωρούν από το κτίριο πρέπει να είναι τελείως σφραγισμένα έτσι ώστε να αποτρέπεται η είσοδος των ποντικών ή των αρουραίων.
 • Τα φρεάτια πρέπει να μην είναι ανοιχτά αλλά να καλύπτονται με μεταλλικά καπάκια που είναι είτε βιδωτά είτε τύπου πώματος. Είναι σημαντικό επίσης τα φρεάτια να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Τα φρεάτια των ασανσέρ είναι συχνά κεντρικά σημεία προσβολής λόγω του ότι οι επιφάνειες τους είναι τραχείς και μπορούν να σκαρφαλώσουν ποντίκια και έχουν αρκετή χωρητικότητα αποτελώντας ιδανικές φωλιές για τα τρωκτικά. Τα σημεία αυτά συνήθως είναι πλημμελώς καθαρισμένα για αυτό πρέπει να ελέγχονται συχνά για τυχόν κενά.
 • Το νερό είναι ουσιαστικό για τους αρουραίους. Πίνουν ποσότητα νερού περίπου 2 – 3 φορές από τις ποσότητες που τρώνε. Εφοδιάζονται με νερό από διάφορες πηγές όπως σωλήνες που στάζουν, λεκάνες τουαλετών, υδρορροές δεξαμενές πυρασφάλειας, κ.ο.κ. Για αυτό κρίνεται απαραίτητηη άμεση επισκευή των διαρροών καθιστώντας όπου είναι δυνατόν τις πηγές του νερού μη προσβάσιμες για τους αρουραίους ή καθιστώντας το νερό μη πόσιμο όπως στην περίπτωση των δεξαμενών πυρασφάλειας προσθέτοντας απολυμαντικό μέσα σε αυτό.

Μόνωση Εγκαταστάσεων Για Προστασία Από Ποντίκια

Για Προστασία Από Ποντίκια, πέρα από τις εργασίες που αναφέραμε παραπάνω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εξειδικευμέναπροϊόντα όπως βούρτσες κάτω από τις πόρτες και σήτες στα παράθυρα και συρματόπλεγμα εξωτερικά που θα μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε τα ποντίκια να εισβάλουν στους χώρους μας.

Προστασία Από Ποντίκια

 

Σήτες

Ο σκοπός της σήτας είναι να προστατεύει κυρίως από τα έντομα και να δίνει και τη δυνατότητα να ανανεωθεί ο αέρας στο χώρο στον οποίο βρίσκεται. Σε όλα τα σύγχρονα κουφώματα, αεραγωγούς κλπ μπορούν να τοποθετηθούν σήτες με πανί είτε από fiberglass (υλικό φτιαγμένο από πολύ λεπτές ίνες γυαλιού) είτε από πολυπροπυλένιο, ανάλογα με τον τύπο. Οι σήτες δρουν αποτρεπτικά για την είσοδο των τρωκτικών αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που οι αρουραίοι τις ροκανίζουν και εισέρχονται στο κτήριο για αυτό πρέπει να επιθεωρούνται συχνά. Για τα τρωκτικά υπάρχει ειδική σήτα προστασίας με πολύ παχύ πανί αλουμινίου.

Βούρτσες για πόρτες

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι πολύ λίγες πόρτες ακόμα και καινούργιες είναι μονωμένες και μπορούν πραγματικά να εμποδίσουν τα τρωκτικά να εισέλθουν στον χώρο. Μια καλή δοκιμή είναι να ελέγχουμε το χώρο κάτω από την πόρτα με ένα στυλό. Αν το στυλό περάσει κάτω από την πόρτα τότε τα ποντίκια μπορούν να εισέλθουν άνετα από το άνοιγμα αυτό, ακόμα και ένας μεσήλικας αρουραίος χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τις ειδικές βούρτσες με τις οποίες μπορούμε να κλείσουμε αυτό το κενό που υπάρχει κάτω από την πόρτα μονώνοντας έτσι τον εσωτερικό από τον εξωτερικό χώρο.

Όλα τα ανοίγματα που υπάρχουν στον χώρο ευθύνης μας όπως πόρτες, παράθυρα, αεραγωγοί, εξαερισμοί είναι είσοδοι για τα τρωκτικά και θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφές proofing), να έχουν μονώσεις (λάστιχα, βούρτσες κλπ.) και να επιθεωρούνται και να συντηρούνται τακτικά.

Προστασία Από Ποντίκια

 

Συρματόπλεγμα (περίφραξη)

Τα ασανσέρ, οι έξοδοι κινδύνου, τα εξωτερικά κλιμακοστάσια υπηρεσίας, ιμάντες μεταφοράς κο.κ. που ενώνουν το εσωτερικό με το εξωτερικό περιβάλλον ενός κτηρίου είναι πιθανοί είσοδοι τρωκτικών ειδικά όταν το κτήριο είναι π.χ. εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων. Όπου είναι δυνατό, τέτοια σημεία εισόδου εξόδου θα πρέπει να περιφράσσονται με συρματόπλεγμα ύψους 1 μέτρου και πόρτες που να κλείνουν καλά.

Μονώσεις Για Ποντίκια – Συμπέρασμα

Η μόνωση για τα ποντίκια (proofing) είναι βασική αρχή σε όλα τα σύγχρονα κτήρια και η τακτική επιθεώρηση όλων των κρίσιμων σημείων που αναφέραμε είναι επιβεβλημένη. Ειδικά αν ο χώρος είναι υγειονομικής σημασίας τα προγράμματα μυοκτονίας, οι κανόνες του HACCP, του IPM (IntegratedPestManagement) και οι επιθεωρήσεις για τα τρωκτικά αναφέρουν πως πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην δομή του κτηρίου (Structuraldesign) καθώς και στην ερμητική αποθήκευση σε αποθήκες τροφίμων (Hermetic,Air-tightstorage).

Αν θέλετε επαγγελματική γνώμη ή βοήθεια στον έλεγχο του κτηρίου σας και στην προστασία του από τα ποντίκια οι ειδικοί της Trapμπορούν να επιθεωρήσουν τον χώρο σας.Θα σας συμβουλέψουν σχετικάγια τις μονώσεις που πρέπει να γίνουν και θα σας προτείνουν ένα πρόγραμμα μυοκτονίας βασισμένο στις δικές σας ανάγκες.Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης συνεργασίας με την Trap και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να ορίσουμε ένα ραντεβού στον χώρο σας. Εναλλακτικά καλέστε στα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210 2134450 ή γράψτε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις ακριβώς εδώ κάτω από το τέλος του άρθρου.

Share
1 Comment
 • ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΕΓΚΥ
  22/04/2018 at 10:46 ΠΜ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩς ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Post a Comment