Top

Εξοπλισμός Ασφάλειας Εργαζομένων

Εξοπλισμός Ασφάλειας

Εξοπλισμός Ασφάλειας Εργαζομένων

Εξοπλισμός Ασφάλειας Εργαζομένων

Ο εξοπλισμός ασφαλείας των εργαζομένων είναι πρωτεύουσας σημασίας στην απολύμανση. Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στον εξοπλισμό ασφαλείας των εργαζομένων. Ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στις εφαρμογές Απολύμανσης, Απεντόμωσης και Μυοκτονίας. Παρακάτω θα αναλύσουμε τις γενικές απαιτήσεις των εξοπλισμών. Τις υποχρεώσεις που έχουν οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι καθώς και αναλυτικά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για κάθε μέρος του σώματος. Με στόχο την προστασία από τους κινδύνους όπως (εισπνοή των εντομοκτόνων σε καθημερινή βάση, ερεθισμούς των ματιών, εξοπλισμός για τις εργασίες, κ.α.). Στο επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε ποια ΜΑΠ αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια στις εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας πιο συγκεκριμένα. Επίσης στο μέλλον θα αναφερθούμε στις σημάνσεις που βρίσκονται στους χώρους εργασίας καθώς και τις οριακές τιμές χημικών ουσιών που επιτρέπεται να βρίσκονται σε έκθεση οι εργαζόμενοι.

Γενικές Πληροφορίες

Οδηγίες Για Την Ορθή Εφαρμογή Των ΜΑΠ

Ως Μέσα (ή εξοπλισμός) Ατομικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

Η χρήση του εξοπλισμού θα πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία λύση για την προστασία των εργαζομένων και να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ούτε να περιοριστούν επαρκώς.

Στις εργασίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης και Μυοκτονίας υπεύθυνος για την σωστή χρήση και τήρηση των κανόνων του εξοπλισμού στους τεχνίτες είναι ο επιστήμονας που επιβλέπει το έργο (Γεωπόνος ή Υγιεινολόγος).

Κάθε εξοπλισμός ασφαλείας πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη.

Υποχρεώσεις Εργοδότη

Σε περίπτωση που είστε εργοδότης και κάποια άτομα της επιχείρησης σας καλούνται να εκτελέσουν μία εργασία, θα πρέπει να δώσετε πολύ περισσότερο προσοχή. Γιατί το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία μπορεί να μην είναι σωστά εκπαιδευμένο και να μην τηρεί τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις:

 • Ο εργοδότης πρέπει να παραλαμβάνει τις οδηγίες ασφαλούς εργασίας.
 • Θα πρέπει να ζητάτε αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφ’ όσον κρίνετε τούτο απαραίτητο, αφού ενημερώσετε σχετικά τον αρμόδιο υπεύθυνο της εργασίας σας.
 • Αν κρίνετε πως κάποιος τεχνίτης ή υπάλληλος που βρίσκεται στο χώρο δεν τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας πρέπει χωρίς καθυστέρηση να διακοπούν οι εργασίες τους. Aκόμα και αν, για κάποιο λόγο, διαπιστώσετε ότι παραβαίνονται τα μέτρα ασφαλείας.

Κανονισμός εργασίας για τις εταιρείες Απολυμάνσεων

Οι εταιρείες απολυμάνσεων, πριν ξεκινήσουν να αναλάβουν την υλοποίηση μίας εργασίας, είναι υποχρεωμένες να ορίσουν υπεύθυνο επιστήμονα. O οποίος θα λάβει γνώση των κανόνων ασφάλειας εκπαιδεύοντας τους εργάτες σχετικά και έπειτα θα υπογράψει το πιστοποιητικό Απεντόμωσης – Μυοκτονίας ή την βεβαίωση Απολύμανσης.

Ο κύριος σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να διευκρινίσει στους εργοδότες ότι πέρα από τις νόμιμες υποχρεώσεις τους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις πρόσθετες υποδείξεις αρμοδίων της εταιρείας ή του πελάτη, τις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για όλους τους υπαλλήλους τους και το προσωπικό που χρησιμοποιούν. Επί πλέον είναι υπεύθυνοι να εξηγήσουν στο προσωπικό τους, τους κανονισμούς ασφαλείας και να βεβαιωθούν ότι ακολουθούνται αυστηρά.

Κάθε εργοδότης οφείλει:

 • Να γνωρίζει και να τηρεί αυστηρά τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα σχετικά με την εργασία που εκτελεί για την ασφάλεια του εαυτού του και του προσωπικού του.
 • Να έχει την προβλεπόμενη άδεια από το κράτος και να χρησιμοποιεί προσωπικό με αντίστοιχες άδειες, εφ’ όσον τούτο απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία, για τη συγκεκριμένη εργασία που εκτελεί.
 • Να συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας εργασίας, της Εταιρείας ή του πελάτη, στον οποίο θα εργασθεί.
 • Να ενημερώσει το αντίστοιχο τμήμα του πελάτη, κατά την έναρξη και τη λήξη της εργασίας του.
 • Το προσωπικό δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγω να χειρίζεται τον εξοπλισμό του πελάτη, χωρίς σχετική ενημέρωση και άδεια.

Γενικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού Ασφαλείας

Τα Μέσα ή Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας πρέπει:

 1. Να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας.
 2. Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και η χρήση τους να μην συνεπάγεται νέους κινδύνους.
 3. Να επιλέγονται με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες.
 4. Να προσαρμόζονται στον χρήστη.
 5. Να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 6. Να συνοδεύονται με σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.
 7. Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά.
 8. Να αντικαθιστούνται όταν παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.
 9. Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.
 10. Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων αν χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός, πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και αποτελεσματικά.
 11. Ο εξοπλισμός που προορίζεται για χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να παραχθεί σ’ αυτά σπινθήρας. Προέλευσης ηλεκτρικής ή ηλεκτροστατικής, ή λόγω κρούσης, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη εκρηκτικού μίγματος.
 12. Να προορίζονται για προσωπική χρήση.
 13. Ο εξοπλισμός ασφαλείας των εργαζομένων επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά. Να τίθενται σε χρήση εφόσον είναι κατάλληλα κατασκευασμένα ώστε να προφυλάσσουν την υγεία και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών. Χωρίς να θίγεται η υγεία και η ασφάλεια άλλων προσώπων και εφόσον συντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται για τον κατάλληλο σκοπό.
 14. Ο εξοπλισμός ασφαλείας που διατίθενται στην αγορά απαιτείται να φέρουν τη σήμανση CE επ’ αυτών και στη συσκευασία τους. Με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και να παραμένει ανεξίτηλη κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των μέσων ατομικής προστασίας.
 15. Για κάθε μέσο ή εξοπλισμό ατομικής προστασίας που διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίνει.

Ενημερωτικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα που περιέχει χρήσιμα στοιχεία για τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως :

 • Τα στοιχεία του κατασκευαστή του μέσου ατομικής προστασίας.
 • Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισμού, επιθεώρησης, απολύμανσης.
 • Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιμές για τον προσδιορισμό, το επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας των μέσων ατομικής προστασίας.
 • Τα πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 • Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων και τα όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας.
 • Την συσκευασία της ασφαλούς μεταφοράς.
 • Την σημασία της σήμανσης που υπάρχει.

Κατά Τη Χορήγηση Του Εξοπλισμού & Μετά

 • Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία τους. Τα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. Τα μέτρα και τις προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν. Καθώς και για τους κινδύνους που παραμένουν σε ορισμένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και κάνουν αναγκαία τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.
 • Παροχή οδηγιών για την αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού, με σχετική εκπαίδευση ή και εξάσκηση των εργαζομένων όποτε χρειάζεται.
 • Περιοδικός έλεγχος.
 • Φροντίδα για τη φύλαξη τους σε θέσεις με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.
 • Διάθεση κατάλληλων διευκολύνσεων και μέσων για τις αναγκαίες συντηρήσεις.
 • Αντικατάσταση τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.

Οι Εργαζόμενοι Πρέπει

 • Να φορούν τον εξοπλισμό ασφαλείας όπου απαιτείται για την προστασία και της υγείας τους.
 • Να ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης.
 • Να χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό.
 • Να τα τακτοποιούν μετά τη χρήση τους.
 • Να φροντίζουν για τη συντήρηση τους ή την αντικατάσταση τους.
 • Να γνωρίζουν τους κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Να μεριμνούν για την ασφάλεια τόσο τη δική τους όσο και των άλλων εργαζομένων.
 • Να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των έργων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγιεινής στους εργασιακούς χώρους.
 • Να αναφέρουν στους υπεύθυνους τα ατυχήματα, τα παρ’ ολίγον ατυχήματα και πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις που έχουν αντιληφθεί.
 • Να τηρούν τη σήμανση ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους.
 • Δίνετε σημασία στα προειδοποιητικά σημεία και σήματα και ειδοποιείστε και τους άλλους.
 • Μη ξεχνάτε ότι οι εντολές που είναι ανηρτημένες στους τοίχους έχουν τοποθετηθεί για να τηρούνται.
 • Όταν περισσότερα του ενός ατόμου εργάζονται στον ίδιο χώρο, κάθε άτομο παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης, ώστε η εργασία του να μη δημιουργεί κίνδυνο για άλλο άτομο.
 • Να διασφαλίζουν ότι το σημείο που θα εργάζονται έχει τον κατάλληλο φωτισμό για τη δουλειά που θα κάνουν.
 • Σε περίπτωση που χρειαστεί να αφήσουν στη μέση κάποια εργασία, να πάρουν όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων.

Οι Εργαζόμενοι Δεν Πρέπει

 • Να παραβλέπουν και να αδιαφορούν για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Να πειραματίζονται με τον εξοπλισμό ή Μέσα Ατομικής προστασίας που δεν γνωρίζουν.
 • Να βασίζονται μόνο στην μέριμνα των άλλων για την προστασία τους.
 • Να καταναλώνουν αλκοόλ στους χώρους και ώρες εργασίας, ή να βρίσκονται κάτω από την επήρεια κάθε μορφής φαρμάκων που μπορούν να επηρεάσουν ή να μειώσουν την προσοχή και δραστηριότητά τους.
 • Να καπνίζουν στους χώρους όπου απαγορεύεται από τον «Πελάτη». Οι χώροι αυτοί καθορίζονται από τον εκπρόσωπο του πελάτη και τοποθετούνται όπου χρειάζεται οι ειδικές πινακίδες.
 • Να αναλαμβάνουν εργασίες για τις οποίες δεν είναι ικανοί ή δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. Να συμμετέχουν σε επιπόλαιες ενέργειες.

Εξοπλισμός Ασφάλειας Κεφαλιού

Βασικό μέλημα για την προστασία του κεφαλιού των εργαζομένων είναι το κράνος ασφαλείας. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να προέλθει από :

 • Πτώση των ίδιων ή κάποιων αντικειμένων
 • Από ηλεκτρισμό
 • Σύγκρουση σε αντικείμενα ή μηχανήματα

Εξοπλισμός Ασφάλειας Του Σώματος

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να εφοδιάζονται με κατάλληλα ενδύματα εργασίας όπως :

 • Γιλέκα, σακάκια και ποδιές
 • Ζώνες
 • Δερμάτινες ποδιές για εργασίες σε αυξημένες θερμοκρασίες

Εξολισμός Ασφάλειας Των Ματιών & Του Προσώπου

Ένα από τα σημαντικότερα μέσα ατομικής προστασίας στις εφαρμογές Απολύμανσης – Απεντόμωσης & Μυοκτονίας αλλά και γενικότερα αποτελούν τα γυαλιά προστασίας όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του προσώπου ή των ματιών από :

 • Επικίνδυνες ουσίες
 • Επικίνδυνες ακτινοβολίες
 • Εκτινασσόμενα αντικείμενα

 

map_trap_2

 

Εξοπλισμοί Ασφάλειας Για Την Ακοή

Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εκτίθενται σε ήχους καθημερινά στην εργασία τους και για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς μακροχρόνια είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ακοής.

Ο βασικός εξοπλισμός ασφαλείας της ακοής είναι:

 • Ακουστικά
 • Ωτοασπίδες
 • Ωτοβύσματα

Εξοπλισμός Ασφάλειας Της Αναπνευστικής Οδού

Ίσως το πιο κρίσιμο Μέσο ή Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας για τον τεχνίτη αλλά και γενικότερα για τις εργασίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης & Μυοκτονίας που ενδέχεται να πραγματοποιήσει και κάποιος ερασιτέχνης στο σπίτι του είναι η προστασία της αναπνοής.

Όσοι πραγματοποιούν εργασίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης και Μυοκτονίας που χρησιμοποιούνται χημικά, εντομοκτόνα, αέρια και διάφορα τέτοιου είδους φάρμακα είναι απαραίτητο να είναι εφοδιασμένοι με:

 • Αναπνευστήρες με φίλτρο για τον καθαρισμό του εισπνεόμενου αέρα του περιβάλλοντος από τα αιωρούμενα σωματίδια.
 • Αναπνευστικές συσκευές με συνεχή παροχή καθαρού αέρα μέσω σωλήνα.
 • Αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές.

Εξοπλισμός Ασφάλειας Χεριών

Οι εργαζόμενοι στις απολυμάνσεις πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλα γάντια και όταν υπάρχει ανάγκη με καλύμματα των βραχιόνων για την προστασία τους από :

 • Τοξικές ουσίες.
 • Εντομοκτόνα.
 • Ερεθιστικές ή διαβρωτικές ουσίες.
 • Εκτινασόμενα σωματίδια.
 • Αιχμηρά αντικείμενα.
 • Εργαλεία ή μηχανήματα υψηλής θερμοκρασίας.

Απαραίτητο είναι πριν από κάθε χρήση να γίνεται έλεγχος στα γάντια ώστε να μην υπάρχουν τρύπες στα άκρα και ανάμεσα στα δάκτυλα. Επίσης πριν βγουν τα γάντια πρέπει να ξεπλυθούν καλά με σαπούνι και άφθονο νερό ώστε να απομακρυνθούν τυχόν χημικές ή τοξικές ουσίες. Τέλος τα γάντια πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό και σκοτεινό μέρος, όπου η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 10 – 21 C.

Εξοπλισμός Ασφάλειας Ποδιών

Ο κίνδυνος από τραυματισμό στα πόδια μπορεί να προέλθει από :

 • Ολισθηρές επιφάνειες.
 • Εργαλεία.
 • Καρφιά και άλλα αιχμηρά υλικά.
 • Πτώση αντικειμένων.

Τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των ποδιών ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση είναι :

 • Mπότες ασφαλείας.
 • Μπότες με ηλεκτρική μόνωση.
 • Μπότες με προστασία από το κρύο.
 • Μπότες με συμπληρωματική προστασία του άκρου του ποδιού.

 

map_trap_1

Εξοπλισμός Ασφάλειας Για Τις Πτώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν οι άνθρωποι που εργάζονται στα ύψη.

Οι εργαζόμενοι αυτοί οφείλουν να φορούν πάντοτε τις απαραίτητες ατομικές ζώνες και σχοινιά και ασφαλείας και να φροντίζουν στον περιβάλλοντα χώρο να μην βρίσκονται μηχανήματα ή αιχμηρά αντικείμενα.

Εξοπλισμός Ασφάλειας Για Τα Κινούμενα Οχήματα

Σε περιπτώσεις όπου κινούνται διάφορα οχήματα στους χώρους εργασίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν :

 • Ανακλαστικά γιλέκα ζωηρού κίτρινου ή πορτοκαλί χρώματος.
 • Μέσα ή εξαρτήματα που ανακλούν το φως.

Εξοπλισμός Ασφάλειας – Συμπέρασμα

Για τις εργασίες απολύμανσης που καλούμαστε να εκτελέσουμε, απαραίτητη είναι η χρήση  Μέσων ή Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας  στα μέρη του σώματος που απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση. Αν θέλετε να πραγματοποιήσει κάποια πιστοποιημένη εταιρεία όπως εμείς στην Trap εργασίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης και Μυοκτονίας είτε χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τον εξοπλισμό ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση, προδιαγραφές, ασφάλεια, συντήρηση ή οτιδήποτε άλλο) μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μου απευθείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο s.valvis@trap.gr ή να γράψετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας εδώ μετά το τέλος του άρθρου και θα επικοινωνήσω άμεσα μαζί σας. Επίσης για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το γραφείο μας τις καθημερινές 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 210 2134450.

 

Share
No Comments

Post a Comment