Top

Απολυμάνσεις – Υγιεινή Και Ασφάλεια

Απολυμάνσεις - Υγιεινή Και Ασφάλεια

Απολυμάνσεις – Υγιεινή Και Ασφάλεια

Απολυμάνσεις – Υγιεινή Και Ασφάλεια

Στο παρόν άρθρο, θα αναφερθούμε σε γενικούς απαράβατους κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την υγιεινή και την ασφάλεια στις απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες.

Οι εργασίες αυτές λόγω της χρήσεως χημικών σκευασμάτων αλλά και λόγω των χώρων που εφαρμόζονται (σε υπόγεια, φρεάτια, βιομηχανικούς χώρους, σκοτεινούς χώρους κλπ.) προϋποθέτουν την απόλυτη γνώση και πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Παράλληλα απαιτείται συνεχή εκπαίδευσή μας σε αυτούς ώστε να διασφαλίσουμε την αποφυγή ενός πιθανού ατυχήματος που μπορεί να προκαλέσουμε σε τρίτους ή σε εμάς τους ίδιους.

Στο άρθρο μας θα αναφερθούμε στις απαραίτητες γνώσεις χειρισμού των συσκευών. Στους κανόνες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε βιομηχανικούς χώρους και αποθήκες καθώς και σε βασικές γνώσεις για πρώτες βοήθειες. Επίσης θα κάνουμε και μία σύντομη αναφορά στα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) που χρειάζεται να φοράει ο τεχνίτης όταν εκτελεί εργασίες απολύμανσης, τα οποία θα αναλύσουμε εκτενέστερα σε επόμενο άρθρο.

Πριν όμως προχωρήσουμε, ας αναφερθούμε στους απαράβατους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι όσοι πρόκειται να εκτελέσουν εργασίες απολυμάνσεων σε κάποιο χώρο.

Απολυμάνσεις – Υγιεινή Και Ασφάλεια : Μέσα Ατομικής Προστασίας

Επιβάλλεται η χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους καθόλη τη διάρκεια της εργασίας (εφόσον το απαιτεί η φύση της εργασίας τους).

Ενδεικτικά και μόνον τα ΜΑΠ είναι:

 • Κράνος
 • Υποδήματα ασφαλείας
 • Υποδήματα αντιολισθητικά
 • Γάντια
 • Γυαλιά προστασίας
 • Φόρμες ένδυσης
 • Μάσκες προστασίας σκόνης ή από εκτοξευόμενα αντικείμενα
 • Ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος

Τα ΜΑΠ πρέπει:

Να προσαρμόζονται σε κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τη σωματική του διάπλαση ώστε να τον προστατεύουν χωρίς να του προξενούν δυσφορία. Να μην τον εμποδίζουν στην εκτέλεση της εργασίας του, να είναι πάντα σε καλή κατάσταση χωρίς ελαττώματα. Να είναι καθαρά και έτοιμα για άμεση χρήση, δηλαδή να αναγνωρίζεται οποιαδήποτε φθορά και να αναφέρεται στον προϊστάμενο ώστε να αντικαθίστανται αμέσως. Σε επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε ειδικά στους τύπους και τις χρήσεις των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Μην επεμβαίνετε (π.χ. με πατέντες) στα Μέσα Ατομικής Προστασίας, διότι μπορεί να τα καταστρέψετε ή να μειώσετε δραστικά την προστατευτική ικανότητά τους.

Τα Μ.Α.Π είναι Παθητικά μέτρα προστασίας και είναι αποτελεσματικά όταν επιλεγούν σωστά, χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο, συντηρούνται σωστά και εξασφαλίζεται ότι όντως χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται.

Απολυμάνσεις – Υγιεινή Και Ασφάλεια : Εκτέλεση Εργασιών

Κατά τις εργασίες της Απολύμανσης, ΑπεντόμωσηςΜυοκτονίας, πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, ανάλογα με την εργασία:

Φόρμα εργασίας

Πρέπει πάντα κατά την εργασία σας, να φοράτε φόρμα εργασίας

Υποδήματα εργασίας ( Γαλότσες )

Σε χώρους με νερά, λάδια ή επικίνδυνα χημικά υλικά στοα δάπεδο πρέπει να χρησιμοποιείτε γαλότσες. Μετά το τέλος της εργασίας θα πρέπει να τις πλένετε με απορρυπαντικό και να τις τοποθετείτε καθαρές στο αυτοκίνητο.

Γάντια

Όταν χρησιμοπείτε χημικά, όπως φυτοφάρμακα, φάρμακα Απεντόμωσης – Μυοκτονίας ή άλλα πρέπει να φοράτε πλαστικά γάντια.

Μέσα προστασίας της Αναπνοής ( Μάσκα )

Όταν δουλεύετε σε χώρους που υπάρχουν οσμές ή χρησιμοποιείτε κάποια επικίνδυνη ουσία (φυτοφάρμακα, φάρμακα Ααπεντόμωσης, καπνός ή άλλα τοξικά αέρια) πρέπει να φοράτε μάσκα μισού προσώπου με ενεργό άνθρακα. Οι μάσκες είναι προσωπικές. Μετά από τη χρήση πρέπει να καθαρίζονται και να τοποθετούνται στην τσάντα με τα προσωπικά είδη.

Γυαλιά προστασίας

Όταν δουλεύετε σε χώρους όπου υπάρχει αιωρούμενη σκόνη, πριονίδια, σταγονίδια κ.αά. να φοράτε τα ειδικά γυαλιά προστασίας.

Κράνος εργασίας

Το κράνος είναι απαραίτητο όταν δουλεύετε σε σκαλωσιές, άλλες υπερυψωμένες θέσεις ή όπου αλλού σας υποδειχτεί από τον προϊστάμενο.

Ζώνη ασφαλείας

Πρέπει να φοράτε ζώνη ασφαλείας όταν δουλεύετε σε ύψος. Είναι υποχρεωτικό να φοράτε ζώνη όταν δουλεύετε σε θέσεις με ύψος άνω των 2 μέτρων, όπως δέντρα, και παράθυρα, αν δεν υπάρχει κάποιο προστατευτικό πλέγμα. Ακόμα, μέσα σε κλειστούς χώρους, όπως αποθήκες υλικών, φρεάτια, δεξαμενές κ.αά. Ππρέπει να υπάρχει κάποιος που να σας συνοδεύει και να σας βοηθήσει αν χρειαστεί.

Απολυμάνσεις – Υγιεινή Και Ασφάλεια : Ασφαλή Χρήση Μηχανημάτων Και Εργαλείων

Αν σας καλέσουν να κάνετε απεντόμωση ή μυοκτονία σε ένα μηχάνημα ή όχημα που έχει προσβολή από παράσιτα θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να διασφαλίσετε όλα τα παρακάτω πριν προχωρήσετε:

 • Μη χρησιμοποιείτε μηχανήματα αν δε τα γνωρίζετε και δεν είστε εξουσιοδοτημένοι για τη δουλειά αυτή.
 • Χρησιμοποιείτε πάντοτε τους προφυλακτήρες των μηχανημάτων.
 • Μη βάζετε ή βγάζετε εξαρτήματα όταν οι εργαλειομηχανές κινούνται ή είναι στο ρεύμα.
 • Καμία εργασία δεν γίνεται σε μηχανές ή συσκευές “εν κινήσει”. Μή βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα σε θυρίδες μηχανημάτων ή συσκευών σε λειτουργία.
 • Μη χειρίζεστε μηχανήματα όταν είστε αδιάθετος.
 • Να γνωρίζετεις που είναι ο διακόπτης για την διακοπή λειτουργίας σε έκτακτη ανάγκη.
 • Πρέπει να υπάρχει τάξη και καθαριότητα στο μηχάνημα και στο γύρω χώρο. Μην αφήνετε περιττά εργαλεία πάνω στο μηχάνημα. Διατηρείτε το δάπεδο καθαρό από γρέζια και χυμένα λάδια.
 • Διατηρείτε τα εργαλεία χειρός σε καλή κατάσταση. Ελέγχετε αυτά σε κανονικά χρονικά διαστήματα και επιστρέφετε τα ελαττωματικά για αντικατάσταση.
 • Απαγορεύεται γενικά κάθε χρήση φθαρμένων εργαλείων.
 • Χρησιμοποιείτε πάντα τα ειδικά και κατάλληλα εργαλεία για την κάθε εργασία.
 • Μεταφέρετε και αποθηκεύετε εργαλεία με κοφτερές αιχμές και πλευρές προς τα κάτω και μακριά από το σώμα όταν είναι δυνατόν. Προστατεύετε τις άκρες ή αιχμές των κοφτερών ή αιχμηρών εργαλείων όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
 • ΜΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ κοφτερά ή αιχμηρά εργαλεία στις τσέπες.
 • Μη χρησιμοποιείτε τα εργαλεία για άλλη δουλειά από εκείνη για την οποία αρχικά κατασκευάστηκαν, όπως π.χ. κοπίδι αντί για κλειδί, κλειδί για σφυρί κλπ.
 • Αποφεύγετε να πετάτε τα εργαλεία.
 • Μην αφήνετε εργαλεία σε μέρη που μπορεί να πέσουν. Φυλάγετε αυτά σε θήκη ή ράφι.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία με την λαβή που έχουν από κατασκευής τους. Αλλάξτε τις ξύλινες λαβές που έχουν φθαρεί με εκείνες που αρμόζουν στο εργαλείο. Οι κεφαλές πρέπει να είναι σφιχτά στερεωμένες στη λαβή.
 • Οι λεπίδες των κοπτικών εργαλείων πρέπει να είναι καλά ακονισμένες. Όταν χρησιμοποιείτε κοπτικό, κόβετε με κινήσεις οι οποίες απομακρύνουν το μαχαίρι από το σώμα σας.
 • Ποτέ μη κρατάτε στο χέρι σας άλλο κοφτερό εργαλείο όταν εργάζεστε.
 • Όταν ανυψώνετε αντικείμενο ασφαλίστε το καθώς ανυψώνεται. Αφαιρέστε τον μοχλό του γρύλλου όταν ο γρύλλος δεν χρησιμοποιείται.
 • Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε υποκατάστατα όπως σωλήνες, βέργες σιδήρου, ή σανίδες για την αντικατάσταση λοστών ή μοχλών.
 • Αποφεύγετε την χρήση πρόχειρων προεκτάσεων στα εργαλεία που χρησιμοποιείτε.

Απολυμάνσεις – Υγιεινή Και Ασφάλεια : Φορητά Ηλεκτρικά Εργαλεία

Όταν κληθείτε να χρησιμοποιήσετε σε απεντομώσεις κυρίως ένα ηλεκτρικό εργαλείο όπως π.χ. ένα fogger ψυχρού, ένα ULV κλπ. ή για την τοποθέτηση μίας ηλεκτρικής εντομοπαγίδας ένα ηλεκτρικό τρυπάνι ή κατσαβίδι:

 • Βεβαιωθείτε πως το εργαλείο είναι κατάλληλο για πρίζα σούκο και χρησιμοποιείστε το μόνο σε πρίζα σούκο. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το εργαλείο στο κατάλληλο ρεύμα.
 • Ελέγξτε το εργαλείο να είναι σε καλή κατάσταση πριν το χρησιμοποιήσετε (συμπεριλάβετε στον έλεγχο το καλώδιο και το “φις”).
 • Αποσυνδέετε από το ρεύμα τα εργαλεία όταν πρόκειται να κάνετε οποιαδήποτε επισκευή ή επέμβαση σε αυτά και όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
 • Μην εγκαταλείπετε το μηχάνημα όταν λειτουργεί. Διακόψετε το ρεύμα και σταματήστε το πριν απομακρυνθείτε από αυτό.
 • Μετά το πέρας της εργασίας, βγάλτε τις ασφάλειες (ρεύματος) ή κλειδώστε το μηχάνημα ώστε να μηή χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 • Μην κάνετε επισκευές στα ηλεκτρικά καλώδια, μοτέρ, διακόπτες και λοιπά ηλεκτρικά εξαρτήματα των μηχανημάτων. Ειδοποιήστε σε περίπτωση βλάβης τον άμεσο προϊστάμενό σας και αυτός τη συντήρηση.
 • Μην προσπαθήσετε να σταματήσετε εργαλειομηχανές με τα χέρια σας.
 • Μην κουβεντιάζετε όταν χρησιμοποιείτε εργαλειομηχανές. Μη μιλάτε χωρίς λόγο σ’ αυτούς που τις χρησιμοποιούν.
 • Μη φοράτε φαρδειά ρούχα και μανίκια, γάντια, γραβάτες, σταυρούς ή αλυσίδες που κρέμονται εξωτερικά στο λαιμό, δακτυλιδια και ρολόγια ή ταυτότητες όταν χειρίζεστε εργαλειομηχανές.
 • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, όπου υπάρχει κίνδυνος από ρινίσματα ή σκόνες.
 • Μην πατάτε σε νερά ή μεταλλικά δάπεδα όταν χειρίζεστε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 • Μη δένετε ηλεκτρικά καλώδια σε μεταλλικούς πασσάλους.
 • Μην απλώνετε ηλεκτρικά καλώδια σε μέρη που δουλεύουν ή περνάνε άνθρωποι. Αν δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, σκεπάστε τα με ασφάλεια.

Απολυμάνσεις – Υγιεινή Και Ασφάλεια : Ασφαλής Εκτέλεση Απολυμάνσεων Σε Χώρους Αποθηκών 

Πολλές φορές θα κληθείτε να μετακινήσετε παλέτες, κιβώτια, να ανέβετε ανεβείτε σε ψηλά σημεία κλπ. προκειμένου να φτάσετε σε ένα χώρο ώστε να εκτελέσετε εργασίες απολύμανσης:

Τοποθέτηση Κιβωτίων

 • Απαραίτητη η τοποθέτηση κιβωτίων ανά στοίβα, με τάξη & ευστάθεια. Tο στοίβαγμα των υλικών, δεν πρέπει να παρουσιάζει κλίση, διότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.
 • Οι χρησιμοποιούμενες παλέτες, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.
 • Ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος και του υλικού συσκευασίας, ο αριθμός των κιβωτίων & παλετών που στοιβάζονται, πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να μην παρουσιάζει πρόβλημα ευστάθειας ή φθοράς των υλικών.
 • Απαγορεύεται το κλείσιμο διαδρόμων & εξόδων κινδύνου. Οι παράλληλοι διάδρομοι πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους με κάθετες προσβάσεις.
 • Τα σημεία όπου βρίσκονται τοποθετημένα, πυροσβεστήρες κρουνοί, κ.λ.π., πρέπει να παραμένουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα για άμεση πρόσβαση.
 • Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών εντός των αποθηκών, προηγείται ενημέρωση του τμήματος, έτσι ώστε να προτείνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς εργασίας.
 • Tο ύψος των στοιβαζομένων κιβωτίων, να έχει απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τους φωτιστικούς λαμπτήρες.
 • Οι χώροι των αποθηκών πρέπει να παραμένουν καθαροί, απαλλαγμένοι από σκουπίδια, κ.τ.λ..κλπ.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους των αποθηκών πλην των ενδεδειγμένων για το λόγο αυτό χώρων (καπνιστήρια, γραφεία κ.τ.λ.)

Απολυμάνσεις – Υγιεινή Και Ασφάλεια : Αποθήκευση Χημικών Υλικών

Η ποικιλία υλικών που αφορά τις απολυμάνσεις, τις απεντομώσεις και τις μυοκτονίες, υπαγορεύει την λήψη προσεκτικών προστατευτικών μέτρων για την αποθήκευσή τους.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει :

 • Να ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες των προμηθευτών,
 • Να υπάρχει σχετική σήμανση και να μην αναμιγνύονται με άλλα υλικά,
 • Να υπάρχει χωριστός χώρος στην αποθήκη, ασφαλής και κλειδωμένος για τα επικίνδυνα προϊόντα,
 • Η αποθήκευση να επιτρέπει την άμεση ανάγνωση της ονομασίας και των ημερομηνιών λήξης πάνω στις συσκευασίες, και
 • Όλα τα δοχεία με χημικά υλικά πρέπει απαραιτήτως να φέρουν τις απαραίτητες ενδεικτικές πινακίδες και σήματα αναγνώρισης.

Απολυμάνσεις - Υγιεινή Και Ασφάλεια

Οδηγίες Ασφαλούς Εκτελέσεως Εργασιών Απολύμανσης, Απεντόμωσης & Μυοκτονίας

Οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όταν εκτελούνται εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος κανόνας δεν τηρείται θα πρέπει αυτομάτως οι εργασίες να σταματάνε μέχρι να διασφαλιστεί ότι όλα είναι ΟΚ και λειτουργούν ομαλά (safety first).

 • Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους εργασίας χωρίς τα ΜΑΠ (γάντια, αντιολισθητικά υποδήματα, φόρμα εργασίας κ.λ.π.).
 • Πριν αρχίσουν εργασίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο άλλους, επιβάλλεται η τοποθέτηση σε εμφανές σημείο προειδοποιητικών πινακίδων ή μέσων απαγόρευσης προσέγγισης. Εάν είναι αναγκαία πρόσθετη προστασία εγκαθίσταται προστατευτικό κιγκλίδωμα.
 • Όταν το απαιτεί η φύση και η θέση της εργασίας, τοποθετείται άτομο για να προειδοποιεί τους λοιπούς εργαζόμενους και τους διερχόμενους, κατά το χρόνο κατά τον οποίον υφίσταται ο κίνδυνος.
 • Μή Μη ρίχνετε ΠΟΤΕ νερό με χρήση ψεκασμού κλπ. σε ηλεκτρικούς αγωγούς ή ηλεκτρικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φροντίσετε να κατεβάσετε το γενικό διακόπτη ή/και χρησιμοποιήσετε τους πυροσβεστήρες που υπάρχουν στους χώρους.
 • Σε ειδικούς χώρους (Ηλεκτρομηχανολογικούς, ΔΕΗ, Η/Ζ κλπ.) και γενικά σε χώρους επικίνδυνους, οι εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας θα γίνονται σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του χώρου και πάντα παρουσία του.
 • Θα πρέπει να ξέρετε τί θα κάνετε σε περίπτωση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού κάποιου συναδέλφου ή άλλου συμβάντος, ποιός είναι ο αρμόδιος, πώς ειδοποιείται, πού είναι τα μέσα προστασίας, τα υλικά πρώτων βοηθειών και πώς χρησιμοποιούνται.
 • Φροντίστε για την καθαριότητα του χώρου της δικής σας θέσης εργασίας. Μαζεύετε τα υλικά που χρησιμοποιείτε και καθαρίζετε τα χυμένα υγρά που προκαλούν πτώσεις. Ειδικότερα, προσέχετε να μην κλείνετε τις εξόδους κινδύνου στοιβάζοντας διάφορα υλικά.
 • Εάν πρέπει να πετάξετε σπασμένα γυαλιά (τζάμια, λαμπτήρες φθορίου κ.τ.λ.λπ.), ακόμη και σε πλαστικές σακούλες, πρέπει να τα τυλίξετε προσεκτικά για να μην πληγωθεί κανείς.
 • Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασίας σε ανυψωμένες θέσεις, αν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη και ασφαλής σκάλα ή, γερανός ή σκαλωσιά. Κανένας Κανείς δεν μας υποχρεώνει να ανέβουμε ψηλά αν δεν αισθανόμαστε βέβαιοι για την ασφάλειά μας.
 • Το κάτω άκρο της σκάλας ή της σκαλωσιάς να έχει σταθερή στήριξη σε στέρεο έδαφος, ή να είναι κοντραρισμένο ώστε να μη μετατοπιστεί και το πάνω άκρο να είναι σταθερό και να μη μπορεί να μετακινηθεί. Καμία βιασύνη δεν δικαιολογεί πλημμελή μέτρα ασφαλείας (Safety Fisrt).
 • Προστατεύστε το χώρο κάτω από τις σκάλες, τα ικριώματα κλπ., όπου γίνονται οι εργασίες. Τοποθετήστε εμπόδια και προειδοποιητικές πινακίδες ή ταινίες, όταν εργάζεστε σε ψηλές θέσεις για να εμποδίσετε το πέρασμα ατόμων κάτω απ’ τις θέσεις αυτές. Ενημερώστε τους αρμόδιους του πελάτη. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέσα που χρησιμοποιείτε (εργαλεία, υλικά κλπ) δεν πρόκειται να πέσουν και να χτυπήσουν κάποιον που περνάει από κάτω.
 • Ποτέ μην ανεβαίνετε σε σκάλες αν δεν έχετε καθαρίσει τα παπούτσια σας και τις σκάλες από νερά, γράσα, λάσπες, λάδια και ουσίες που γλιστράνε. Όταν ανεβοκατεβαίνετε τις απλές φορητές σκάλες τοποθετείτε και τα δύο σας χέρια στα σκαλοπάτια της σκάλας και μην κρατάτε στα χέρια σας εργαλεία.

Εργασίες Σε Ύψη

Σε εργασίες που εκτελούνται σε ύψη οι πιθανοί κίνδυνοι είναι η πτώση από ύψος και πτώση αντικειμένων από ύψος, γι’ αυτό:

Πρέπει :

 • Να χρησιμοποιείστε πάντα τις ζώνες ασφαλείας ή σχοινιά ανάρτησης.
 • Να χρησιμοποιείτε μόνον σκάλες και άλλες ασφαλείς κατασκευές για να φτάσετε στον χώρο εργασίας σας.
 • Να μην αφήνετε τα εργαλεία σου σας οπουδήποτε, μπορεί από την πτώση τους να δημιουργήσεις δημιουργήσετε ατύχημα.
 • Οι σκάλες θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, ασφαλείς, να μην έχουν σπασμένα ή χαλαρά σκαλοπάτια,
 • Μην τεντώνεστε όταν είστε σε σκάλες για να φτάσετε κάποιο σημείο που θέλετε να εργασθείτε. Μετακινήστε καλύτερα την σκάλα.
 • Απαγορεύεται η χρήση φορητών κλιμάκων για ύψη άνω των 4,0 μ. για εξωτερικές εργασίες και άνω των 3.,5 μ. για εσωτερικές εργασίες. Για μεγαλύτερα ύψη επιβάλλεται η χρήση σταθερών ικριωμάτων.

Λοιπά Μέτρα

 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και το φαγητό κατά την ώρα της εργασίας.
 • Τοποθετείτε τα υλικά συσκευασίας φαρμάκων και γενικά τα άχρηστα υλικά και αντικείμενα μέσα σε σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες θα τοποθετείτε σε ειδικό κάδο απορριμμάτων προς καταστροφή – ανακύκλωση.

Σε Περίπτωση Κρίσεων

Σε περίπτωση που κατά την μεταφορά ή την χρήση τοξικών υλικών, έχουμε διαρροή τους στο περιβάλλον πρέπει να ακολουθήσετε μέτρα αποφυγής ατυχημάτων:

Προσωπικές προφυλάξεις

Αποφύγετε την επαφή με υπολείμματα του προϊόντος ή μολυσμένες επιφάνειες. Αν ο ρουχισμός μολυνθεί βγάλτε τον αμέσως. Όταν ασχολείστε με υπολείμματα μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε και φορέστε πάντα προσωπικά προστατευτικά μέσα.

Προφυλάξεις Περιβάλλοντος

Κρατήστε μακριά ανθρώπους και ζώα. Προφυλάξτε από την εισχώρηση σε αποχετευτικούς αγωγούς, υπονόμους και χείμαρρους.

Υπολείμματα

Μαζέψτε, απορροφήστε τα υπολείμματα με πανιά / άμμο / χώμα / πριονίδι ή με κατάλληλο αδρανές υλικό συλλογής, συγκεντρώστε το υλικό σε βαριά πλαστικά βαρέλια ή σε πλαστικές σακούλες καλά σφραγισμένα και κρατήστε το ασφαλές για καταστροφή. Πλύνετε το σημείο που μολύνθηκε με διάλυμα απορρυπαντικού. Σε περίπτωση στερεών υλικών συλλέξτε τα προσεχκτικά, πάντα με την χρήση προστατευτικών μέσων (γάντια).

Μέτρα Πρώτων Βοηθειών

Σε περίπτωση που κατά την χρήση τοξικών υλικών, γίνει εισπνοή, κατάποση ή έρθουν σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια,  πρέπει να ακολουθήσετε μέτρα πρώτων βοηθειών:

Μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο, καθαρό νερό χωρίς να τρίβετε την περιοχή, για τουλάχιστον 15 λεπτά και λάβετε ιατρική βοήθεια.

Δέρμα

Προσεχτικά βγάλτε τον μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο, καθαρό νερό. Αν υπάρξουν ενοχλήσεις ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Κατάποση

Πλύνετε καλά το στόμα με νερό. Η πρόκληση εμετού, δεν ενδείκνυται για όλα τα φάρμακα, συμβουλευτείτε έναν ιατρό και ακολουθείστε τις οδηγίες του. Ζητήστε επειγόντως ιατρική βοήθεια.

Εισπνοή

Αν εισπνευσθεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε θέση ανάπαυσης. Πλύνετε καλά το πρόσωπο με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε κάθε περίπτωση δείξτε στον θεράποντα Ιιατρό την συσκευασία του φαρμάκου από το οποίο προκλήθηκε η μόλυνση, για να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει.

Συμπέρασμα

Οι εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας πρέπει να γίνονται από εκπαιδευμένους τεχνίτες και ανάλογα με την φύση της εργασίας θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη εξειδίκευση. Ο τεχνίτης θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, και θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί ώστε να προστατεύεται από τα υλικά απεντομώσεων και μυοκτονιών που είναι βιοκτόνα και θα πρέπει να τα εφαρμόζει σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του υπεύθυνου επιστήμονα. Οι εργασίες απολυμάνσεων, απεντόμωσης και μυοκτονίας δεν έχουν κανένα κίνδυνο για εμάς και τους γύρω μας αρκεί να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και να διασφαλίζονται από την εταιρεία που πιστοποιεί τις εργασίες.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία οι συνεργάτες μου και εγώ θα χαρούμε πολύ να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο εταιρικό μου email s.valvis@trap.gr ή γράφοντας τα σχόλιά σας εδώ ακριβώς κάτω από το άρθρο και θα επικοινωνήσω μαζί σας απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις σας. Αν οι χώροι ευθύνης σας έχουν δυσκολίες όσον αφορά την ασφάλεια ή την υγιεινή και έχετε πρόβλημα με παράσιτα τότε εμείς στην Trap είμαστε ένας κατάλληλος συνεργάτης. Συμπληρώστε την αίτηση συνεργασίας ή επικοινωνήσετε μαζί μας στα γραφεία μας στο τηλέφωνο 210 2134450 καθημερινές 9:00π.μ. με 5:00 μ.μ.

Share
No Comments

Post a Comment