Top

Μυοκτονία – Μέθοδοι

Μυοκτονία - Μέθοδοι

Μυοκτονία – Μέθοδοι

Μυοκτονία – Μέθοδοι Καταπολέμησης Τρωκτικών

Οι αρουραίοι και τα ποντίκια ήταν πάντα πολύ σημαντικά παράσιτα για τις ανθρώπινες κοινωνίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Τα τελευταία 30 χρόνια,  οι μέθοδοι καταπολέμησης των τρωκτικών βελτιώθηκαν ραγδαία και ολοένα εξελίσσονται έχοντας πλέον περιορίσει αρκετά αυτούς τους εχθρούς μειώνοντας δραστικά τους πληθυσμούς τους. Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στην επιθεώρηση για τον έλεγχο των τρωκτικών και πως αντιλαμβανόμαστε την παρουσία τους. Στο σημερινό άρθρο θα αναλύσουμε τις μεθόδους της μυοκτονίας και θα σας περιγράψουμε αναλυτικά όλες τις τεχνικές καταπολέμησης των ποντικών και των αρουραίων είτε πρόκειται για κοινούς χώρους, είτε πρόκειται για χώρους υγειονομικής σημασίας.

Πριν ξεκινήσουμε όμως ας δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που κάνουμε την μυοκτονία; Γιατί πρέπει να ελέγχουμε τους πληθυσμούς των τρωκτικών; Τι προβλήματα δημιουργούν τα τρωκτικά; Ποια είναι τα οφέλη από την καταπολέμησής τους;

Μυοκτονία – μέθοδοι και επαγγελματικά προιόντα για την καταπολέμηση των τρωκτικών

Τα οφέλη από τον έλεγχο των τρωκτικών

Οι λόγοι που υποδεικνύουν την καταπολέμηση των τρωκτικών είναι οι εξής:

1. Οικονομικοί λόγοι:

Το κόστος οικονομικής ζημιάς και τα αγαθά που καταστρέφουν τα τρωκτικά κάθε χρόνο σε όλο τον πλανήτη είναι δύσκολο να υπολογισθεί αλλά είναι τεράστιο.

2. Καταστροφή τροφίμων:

Σχεδόν κάθε είδους εμπορεύματος ή τροφίμου (φυτικής ή ζωικής προέλευσης) που βρίσκεται στο στάδιο πρωτογενούς (στο χωράφι ή στην φάρμα), δευτερογενούς (εργοστάσιο) παραγωγής, στο στάδιο της αποθήκευσης, στο ράφι ενός μαγαζιού ή στην κουζίνα του σπιτιού μας προς κατανάλωση είναι αντικείμενο προσβολής του από τρωκτικά.

3. Καταστροφή εγκαταστάσεων:

Τα τρωκτικά είναι ικανά να κάνουν ζημίες σε κτήρια είτε προκαλώντας φθορές είτε με έμμεσους τρόπους (π.χ. φωτιά από προσβολή ποντικών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτηρίου).

4. Μόλυνση:

Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων καθώς και των άλλων εμπορευμάτων από τα περιττώματα και το τρίχωμα των τρωκτικών, τα οποία τα καθιστούν μη εμπορεύσιμα.

5. Μείωση πωλήσεων:

Αντικείμενα κατεστραμμένα από τα τρωκτικά και μολυσμένα από τα περιττώματα τους δεν γίνονται αποδεκτά ούτε από τους εμπόρους ούτε από τους καταναλωτές.

6. Νομικό πλαίσιο:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πρόληψης φθορών λόγω παρασίτων η εν γνώσει απόκρυψη ύπαρξης τρωκτικών σε κάποιο κτίριο θεωρείται αδίκημα. Σύμφωνα ακόμα με το νόμο αυτό όλοι οι χώροι εργασίας πρέπει να διατηρούνται ασφαλείς από κάθε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

7. Πρόληψη του φόβου:

Η παρουσία τρωκτικών σε κάποιο χώρο προκαλεί φόβο και άγχος στους ανθρώπους.

8. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας:

Οι συνθήκες εργασίας είναι ένας σπουδαίος παράγοντας για τη διατήρηση της εργατικότητας και της παραγωγικότητας των υπαλλήλων μιας επιχείρησης. Χώροι με προσβολή από τρωκτικά έχουν άσχημη οσμή, έχουν βρωμιές από ακαθαρσίες κλπ δημιουργώντας έτσι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας.

9. Κίνδυνος για την Δημόσια υγεία:

Tα τρωκτικά μεταφέρουν και είναι ικανά να μεταδώσουν στον άνθρωπο ασθένειες όπως η Σαλμονέλωση, η Λεπτοσπίρωση, η Τριχινίαση, η Πανώλη κλπ.

Τα οφέλη από τον έλεγχο των τρωκτικών είναι πάρα πολλά! Πως όμως θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την παρουσία τους; Παρακάτω θα αναλύσουμε όλες τις επαγγελματικές μεθόδους καταπολέμησης των τρωκτικών καθώς και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε για τα προγράμματα μυοκτονίας.

Μυοκτονία – Μέθοδοι ελέγχου των τρωκτικών 

Η μυοκτονία περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που γίνονται σε έναν χώρο για την αντιμετώπιση των τρωκτικών. Υπάρχουν έξι μέθοδοι ελέγχου τρωκτικών που θα τους αναλύσουμε παρακάτω:

 • Δολώματα:

Τα δολώματα είναι σκευάσματα (ποντικοφάρμακα) τα οποία κατασκευάζονται από εγκεκριμένους οίκους Γεωργικών Φαρμάκων. Τα δολώματα μπορεί να είναι σε μορφή pellet, pasta ή blocks (Eικόνα 1) και αποτελούν το πιο συνηθισμένο τρόπο ελέγχου των τρωκτικών σε όλο τον κόσμο. Οι δολωματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ανεπτυγμένες χώρες είναι πλεόν «3ης γενίας» και χαμηλής τοξικότητας. Έτσι είναι ασφαλείς για ζώα μη στόχους και έχουν αντίδοτο την βιταμίνη Κ1. Περιέχουν τροφοελκυστικά ώστε να είναι εύγεστες και να προκαλούν τα τρωκτικά να τις δοκιμάσουν. Τα δολώματα στις σύγχρονες πρακτικές της μυοκτονίας, τοποθετούνται μέσα σε δολωματικούς σταθμούς (Eικόνες 2,3,4) για μία σειρά πλεονεκτημάτων που θα αναλύσουμε παρακάτω.

 Μυοκτονία - ΜέθοδοιΜυοκτονία - Μέθοδοι

 

 

 

 

 

 

Μυοκτονία - Μέθοδοι Μυοκτονία - Μέθοδοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Δολώματα ανίχνευσης παρουσίας τρωκτικών (no-tox):

Χρησιμοποιούνται σε χώρους που απαγορεύεται η χρήση των τοξικών δολωμάτων όπως σε εργοστάσια Παραγωγής Τροφίμων, Νοσοκομεία, Φαρμακοβιομηχανίες κλπ. Είναι μη τοξικά δολώματα τα οποία περιέχουν μόνο ελκυστικές ουσίες και χρησιμοποιούνται για την διαπίστωση παρουσίας τρωκτικών (monitoring) σε κάποιο χώρο. Μετά τη διαπίστωση της προσβολής χρησιμοποιούνται άλλα μέσα όπως μυοκτόνα δολώματα, κόλες, μεταλλικές παγίδες σύλληψης κλπ.

 

 • Κολλώδεις πλάκες – Μηχανικές παγίδες:

Οι μηχανικές παγίδες (Εικόνα 5), οι κολλώδεις πλάκες (Εικόνα 6) καθώς και τα trapper (Εικόνα 7) χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής κάποιου χώρου από τα τρωκτικά μαζί με τα μυοκτόνα δολώματα. Έτσι θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ζώντων τρωκτικών αλλά θεωρούνται και μέσα ελέγχου των τρωκτικών σε χώρους που για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η χρήση τοξικών ουσιών. Οι κόλλες και ορισμένες παγίδες ωστόσο προκαλούν βίαιο θάνατο στα τρωκτικά. Επίσης θα πρέπει να επιθεωρούνται σε συχνότερα χρονικά διαστήματα από ότι τα μυοκτόνα δολώματα ώστε να απομακρύνονται αμέσως τα συλληφθέντα νεκρά τρωκτικά από τον χώρο.

 Μυοκτονία - ΜέθοδοιΜυοκτονία - Μέθοδοι

 

 

 

 

 

 

Μυοκτονία - Μέθοδοι

 

 • Αέρια:

Οι υποκαπνισμοί (fumigation) με χρήση τοξικών αερίων χρησιμοποιούνται για την εξολόθρευση τρωκτικών σε υπόγειες τρύπες εξωτερικών χώρων αλλά και στην απολύμανση των πλοίων. Λόγω ότι τα αέρια είναι πολύ τοξικές ουσίες απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς την έγγραφη άδεια πιστοποιημένης εταιρείας απολυμάνσεων όπως η Trap και εφαρμόζονται πάντοτε με παρουσία γεωπόνου.

 

 • Μονώσεις:

Οι εξωτερικές μονώσεις χρησιμεύουν για να αποτρέψουν την είσοδο των τρωκτικών μέσα στα κτίρια με τοποθέτηση ειδικής κατασκευής βουρτσών στα ανοίγματα των θυρών. Οι εσωτερικές μονώσεις γενικά αποσκοπούν στην απομόνωση των διαφόρων χώρων μεταξύ τους και στον περιορισμό της δυνατότητας εγκατάστασης των τρωκτικών και αλληλοπροσβολής των χώρων. Επειδή οι μονώσεις είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της μυοκτονίας θα αναφερθούμε σε αυτές εκτενέστερα σε μελλοντικό άρθρο.

 

 • Ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης:

Τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες έχουν αναπτύξει συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης με αισθητήρες για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων σε περίπτωση προσβολής από τρωκτικά (online notifications).

 

Χρησιμοποιούμενα μέσα για τον έλεγχο των τρωκτικών

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κατά την εκτέλεση της εργασίας της μυοκτονίας είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προστασίας για τα κατοικίδια ζώα, για τα ζώα μη στόχους αλλά και για τα παιδιά. Για αυτό το λόγο παρόλο που τα χρησιμοποιούμενα μυοκτόνα δολώματα είναι χαμηλής τοξικότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κατάσταση χύδην αλλά να τοποθετούνται πάντα μέσα σε ειδικές θήκες ασφαλείας, τους δολωματικούς σταθμούς πάνω στους οποίους να αναγράφεται ευκρινώς ότι πρόκειται για μυοκτόνα δολώματα.

Μέσα στις θήκες αυτές τοποθετούνται πάντοτε εγκεκριμένα χημικά παρασκευάσματα χαμηλής τοξικότητας σε μορφή pellets, σε μορφή πάστας (paste) ή σε μορφή κηρωδών δολωμάτων (wax blocks) ή τοποθετείται μη τοξικό δόλωμα (Non Toxic Bait) το οποίο επιτρέπει την διαπίστωση μόνο της παρουσίας των τρωκτικών σε κάποιο χώρο και δεν προκαλεί την θανάτωση των τρωκτικών.

Τέλος στα χρησιμοποιούμενα μέσα για τον έλεγχο των τρωκτικών ανήκουν οι μηχανισμοί παγίδευσης των τρωκτικών όπως είναι οι μεταλλικές θήκες multicatch, οι κολλώδεις παγίδες και τα trapper.

Συγκεκριμένα τα μέσα που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν κατά τις εργασίες μυοκτονίας είναι τα εξής:

 • Χάρτινες θήκες μυοκτόνων δολωμάτων:

Χρησιμοποιούνται σε χώρους που είναι κλειδωμένοι και δεν έχουν καθημερινή πρόσβαση από ανθρώπους όπως σε αποθήκες, σαφτ, λεβητοστάσια, φρεάτια ασανσέρ κλπ. Μέσα στις χάρτινες θήκες τοποθετούνται δολώματα σε μορφή pellets ή σε μορφή κηρωδών δολωμάτων. Τα πλεονεκτήματα τους είναι η ευκολία και η ταχύτητα τοποθέτησης τους σε κάποιο χώρο, ο γρήγορος έλεγχος των μυοκτόνων δολωμάτων καθώς και η ταχύτητα στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων ή παλαιών μυοκτόνων δολωμάτων. Τα μειονεκτήματα τους είναι ότι μπορούν εύκολα να μετακινηθούν από τις θέσεις τους. Να καταστραφούν πολύ εύκολα από διάφορους παράγοντες όπως υγρασία. Τέλος ότι είναι δυνατός ο χειρισμός τους από οποιονδήποτε μετά την απομάκρυνση μας από το χώρο του πελάτη. Τοποθετούνται δεξιά και αριστερά των θυρών, στο σοβατεπί με αποστάσεις μεταξύ τους 4-7 μέτρα και γενικά σε σημεία που αποτελούν εισόδους ή κινούνται τα ποντίκια. Δεν τοποθετούνται ποτέ σε εξωτερικό χώρο.

 

 • Μικροί δολωματικοί σταθμοί:

Είναι πλαστικές θήκες μυοκτόνων δολωμάτων με κλειδί ασφαλείας (Εικόνα 4) οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους για την καταπολέμηση των ποντικών. Τοποθετούνται δεξιά και αριστερά των θυρών, στο σοβατεπί με αποστάσεις μεταξύ τους 4 – 7 μέτρα και γενικά σε σημεία τα οποία αποτελούν εισόδους ή περάσματα των ποντικών. Επίσης χρησιμοποιούνται σε κρίριμα σημεία ενός κτηρίου όπως το IT room (servrers). Στο εσωτερικό τους τοποθετείται πάντοτε κηρώδες τοξικό δόλωμα ή μη τοξικό δόλωμα για την ανίχνευση τυχόν παρουσίας τρωκτικών. Κλειδώνει και είναι σχεδιασμένο για την προστασία του δολώματος από τα παιδιά καθώς και τα κατοικίδια ζώα. Στερεώνεται στο δάπεδο με βίδες ή με σιλικόνη ή στον τοίχο με τη χρήση ειδικής κατασκευής με μαγνήτες.

 

 • Μεγάλοι δολωματικοί σταθμοί:

Είναι δολωματικοί σταθμοί από σκληρό πλαστικό (Εικόνες 2 & 3) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των τρωκτικών και κυρίως των αρουραίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εσωτερικά τοποθετούνται δεξιά και αριστερά των θυρών, δίπλα σε ανοίγματα του τοίχου, δίπλα σε μονάδες air condition. Επίσης, στους χώρους των υπογείων κλπ που αποτελούν τις κύριες εισόδους των αρουραίων από τον εξωτερικό χώρο. Εξωτερικά τοποθετούνται περιμετρικά των εγκαταστάσεων καθώς και στο χώρο της περίφραξης με αποστάσεις μεταξύ τους 10 – 15 μέτρα. Στο εσωτερικό τους τοποθετείται πάντα κηρώδες δόλωμα ενώ στερεώνονται στο  έδαφος με βίδες ή καρφιά (ρομποτόκαρφα) ανάλογα με τη φύση του εδάφους. Όταν το έδαφος είναι από χώμα  οι θήκες στερεώνονται στον τοίχο με τη βοήθεια μεταλλικού ελάσματος ή βιδώνονται πάνω σε πλάκα από μάρμαρο. Κλειδώνουν και είναι σχεδιασμένοι για την προστασία του δολώματος από τις καιρικές συνθήκες, την σκόνη, την υγρασία και τον ήλιο. Επίσης με την χρήση των δολωματικών σταθμών μπορεί να γίνει εκτίμηση της κατανάλωσης των δολωμάτων. Οι μεγάλοι δολωματικοί σταθμοί είναι απροσπέλαστοι από τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα και μπορούν να ανοιχτούν μόνο με το ειδικό κλειδί ασφαλείας.

 

 • Multicatch:

Οι μεταλλικές παγίδες σύλληψης τρωκτικών multicatch (Εικόνα 5) αποτελούν μια από τις πιο σύγχρονες μεθόδους καταγραφής και καταπολέμησης κυρίως των ποντικών. Εναρμονίζουν την εφαρμογή μυοκτονίας με την περιβαλλοντική προσέγγιση που επιβάλουν οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής τροφίμων (Food Process Industry). Είναι ενδεδειγμένες και απαραίτητες για βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες και γενικά σε χώρους όπου είναι αδύνατη η χρήση των χημικών μέσων για την εφαρμογή μυοκτονίας. Διαθέτουν δύο εισόδους με μεταλλικό ζυγό που επιτρέπουν στα τρωκτικά να εισέρχονται στο εσωτερικό τους ενώ παράλληλα αποτρέπουν την έξοδο τους. Έτσι επιτυγχάνεται η γρήγορη εξουδετέρωση των αιχμαλωτισμένων τρωκτικών, ο γρήγορος καθαρισμός των θηκών ενώ παράλληλα η διαφανής θυρίδα στο πάνω μέρος της μεταλλικής θήκης επιτρέπει τον γρήγορο έλεγχο της. Τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία στο εσωτερικό των κτηρίων χωρίς πάκτωση όπως δεξιά και αριστερά των θυρών και γενικά σε σημεία που αποτελούν εισόδους ή περάσματα των τρωκτικών. Στο εσωτερικό τους δεν τοποθετείται ποτέ μυοκτόνο δόλωμα. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να τοποθετηθεί χαρτόνι με κόλλα στο εσωτερικό της μεταλλικής θήκης που επιτρέπει την γρήγορη απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών. Ωστόσο έρευνες έχουν αποδείξει ότι η χρήση κόλας αποτρέπει την είσοδο των υπόλοιπων τρωκτικών μέσα στη θήκη όταν έχει πιαστεί ένα ποντίκι στο εσωτερικό της.

 

 • Πλακέτες με κόλλα:

Οι πλακέτες με κόλλα (εικόνα 6) τοποθετούνται στα περάσματα των τρωκτικών. Η επιτυχία εξαρτάται κατά πόσον γνωρίζετε τους δρόμους των τρωκτικών για αυτό πρέπει να προηγείται έρευνα (inspection) πριν την τοποθέτηση τους. Η κόλλα πρέπει να προηγείται της πλακέτας και να τοποθετούνται στο σοβατεπί με τη μεγάλη τους πλευρά να ακουμπά στον τοίχο. Οι πλακέτες με την κόλλα δεν πρέπει να δολώνονται. Μην πιστεύετε ότι μπορεί να προσελκύσετε τα τρωκτικά βάζοντας πάνω στην πλακέτα μυοκτόνο δόλωμα. Η επιτυχία τους βασίζεται στην ότι το τρωκτικό πιάνεται επειδή χρησιμοποιεί το γνωστό δρόμο. Μην τοποθετείτε τις πλακέτες με την κόλλα σε μέρη με σκόνη ή σε μέρη με μεγάλη υγρασία. Απομακρύνετε τις πλακέτες με τα νεκρά τρωκτικά.

 

 • Μηχανικά trapper:

Τα trapper είναι η εξέλιξη της παλιάς φάκας (εικόνα 8). Έχουν πολύ σύγχρονη σχεδίαση και διατίθενται σε διάφορα μεγέθη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύλληψη μικρών ποντικών μέχρι πολύ μεγάλων αρουραίων. Τα Trapper τοποθετούνται στους διαδρόμους των τρωκτικών και μπορούν ακόμα να τοποθετηθούν κάθετα δεμένα σε σωλήνες με την βοήθεια δεματικών. Υπάρχουν trapper που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να τοποθετούνται μέσα σε δολωματικούς σταθμούς αντί για δολώματα για μεγαλύτερη ασφάλεια σε χώρους που κυκλοφορούν άνθρωποι και κατοικίδια ζώα. Όλα τα trapper συνδυάζονται άριστα με τις υπόλοιπες μεθόδους μυοκτονίας και μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τροφοελκυστικό για την προσέλκυση των τρωκτικών σε αυτά. Μετά την σύλληψη απομακρύνεται το νεκρό τρωκτικό και το trapper είναι έτοιμο για να το ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε όλες τις μυοκτόνες θήκες ή παγίδες εκτός της περίπτωσης των χάρτινων θηκών πρέπει να τοποθετείται ένα ενδεικτικό ταμπελάκι που καλείται Control Point, το οποίο τοποθετείται επί του τοίχου  – ακριβώς πάνω από την θήκη ή παγίδα – στο ύψος των οφθαλμών «Όρθιου Παρατηρητή». Αυτό επιτρέπει την ακριβή καταγραφή και ενημέρωση των περαστικών καθώς και κάποια στοιχεία που ο νόμος ορίζει καθώς και ο αύξων αριθμός του σταθμού. Πάνω στο ταμπελάκι μπορεί ακόμα να αναγράφεται κωδικοποίηση με barcode καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας που έχει αναλάβει τον έλεγχο, τον καθαρισμό και την επαναδόλωσή τους (σύμβαση υπηρεσιών μυοκτονίας).

Τώρα γνωρίσατε με ποιους τρόπους και ποια είναι τα βασικά προιόντα στην καταπολέμηση των τρωκτικών, αλλά πως γίνεται ένα πρόγραμμα καταπολέμησης; Γιατί οι μυοκτονίες πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα;

 

Συχνότητα Ελέγχων Σε Προγράμματα Μυοκτονίας

Όλες οι μέθοδοι καταπολέμησης των τρωκτικών υποδεικνύουν τον περιοδικό έλεγχο όλων των σημείων ελέγχου που αναφέραμε παραπάνω δημιουργώντας ένα πρόγραμμα μυοκτονίας. Τα προγράμματα μυοκτονίας πρέπει να τηρούνται για τον βασικό λόγο ότι η καταπολέμηση των τρωκτικών δεν είναι μία εποχιακή εργασία. Αντίθετα είναι μία δυναμική διαδικασία που προϋποθέτει έναν συνεχή έλεγχο για την αντικατάσταση των παλαιών και πλέον μη ελκυστικών δολωμάτων με νέα. Την εκτίμηση της κατανάλωσης των δολωμάτων, το reporting στους υπευθύνους, την επιθεώρηση, τον καθαρισμό των θηκών. Ακόμα, την συντήρηση και την επέκταση του δικτύου των δολωματικών σταθμών, τον έλεγχο των μηχανικών παγίδων, την απομάκρυνση τυχών συλληφθέντων τρωκτικών, την αντικατάσταση των παλαιών και πλέον μη λειτουργικών κολλητικών επιφανειών με νέες κλπ.

Ανάλογα με την κρισιμότητα, το ιστορικό των χώρων, την γεωγραφική περιοχή (βιομηχανικές ζώνες) και την μόνωση των εγκαταστάσεων που καλούμαστε να προστατέψουμε, τα προγράμματα της μυοκτονίας μπορεί να διαφέρουν. Ξεκινούν από εβδομαδιαίους ελέγχους μέχρι και την διενέργεια ελέγχων κάθε 90 ημέρες (3 μήνες). Δεν υπάρχει κανόνας στον καθορισμό της περιοδικότητας των ελέγχων αλλά συνήθως ένα πρόγραμμα εφαρμογών με ελέγχους ανά 45 ημέρες μπορεί να αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικό.

Σε κάθε περίπτωση ποτέ μην υποτιμήσετε μία προσβολή από τρωκτικά γιατί το πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει ίσως να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Έτσι, ο πληθυσμός των ποντικών και των αρουραίων μπορεί να ανατροφοδοτείται συνεχώς στους χώρους ευθύνης σας. Επίσης οι μεμονωμένες εφαρμογές μυοκτονίας, και επιτυχημένες να είναι δεν μας διασφαλίζουν ότι μελλοντικά ο χώρος θα είναι απαλλαγμένος από τρωκτικά. Συνεπώς, ένα τακτικό πρόγραμμα μυοκτονιών είναι μονόδρομος για την συνεχή και αποτελεσματική προστασία του χώρου μας από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.

 

Συμπέρασμα

Στο σημερινό άρθρο αναλύσαμε όλες τις μεθόδους μυοκτονίας και σας δώσαμε όλα τα εφόδια για να αντιμετωπίσετε μία προσβολή από ποντίκια ή αρουραίους. Πριν όμως προχωρήσετε σε κάποιο πρόγραμμα μυοκτονίας φροντίστε να έχετε διαβάσει και τα άρθρα μας Επιθεώρηση και Ανίχνευση Προσβολής από Τρωκτικά ώστε να γνωρίσετε τους τρόπους επιθεώρησης για παρουσία τρωκτικών καθώς και  για την Βιολογία, τις Συνήθειες και τα Χαρακτηριστικά των τρωκτικών ώστε να έχετε μία πιο ολοκληρωμένη γνώση για τα τρωκτικά ως παράσιτα.

Σε περίπτωση που στον χώρο σας υπάρχει προσβολή από τρωκτικά και χρειάζεστε επαγγελματική γνώμη ή βοήθεια στις εργασίες μυοκτονίας που πρέπει να γίνουν, οι συνεργάτες μου και εγώ θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε. Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης συνεργασίας με τη Trap και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να ορίσουμε ένα ραντεβού στον χώρο σας, να σας δώσουμε μία τεχνική-οικονομική προσφορά και να φτιάξουμε ένα αποτελεσματικό και οικονομικό πρόγραμμα μυοκτονίας βασισμένο στις δικές σας ανάγκες. Μπορείτε ακόμα να  επικοινωνήστε μαζί μου απευθείας στο email d.bakalis@trap.gr ή να γράψετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας εδώ μετά το τέλος του άρθρου. Επίσης για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας τις καθημερινές 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 210 2134450.

Share
No Comments

Post a Comment