Top

Έντομα Στο Σπίτι

Έντομα Στο Σπίτι

Έντομα Στο Σπίτι

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στα έντομα στο σπίτι. Αυτά που μπορούν να κάνουν φωλιές και να αναπαραχθούν μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες έντομα στην φύση, αλλά λίγα από αυτά μπορούν να εισβάλουν στο σπίτι μας και να δημιουργήσουν προβλήματα. Τα έντομα αυτά πολλές φορές λέγονται και έντομα υγειονομικής σημασίας και η βιολογία τους επιτρέπει να μπορούν να πολλαπλασιάζονται μέσα σε χώρους όπου ζουν άνθρωποι. Τρέφονται με οργανική ύλη που υπάρχει μέσα στο σπίτι, την αποθήκη ή την επιχείρησή μας.

Υπάρχουν έντομα που μπορεί να τραφούν άμεσα από τους ανθρώπους τσιμπώντας τους ή να τραφούν με οργανικά υλικά που βρίσκονται μέσα στο σπίτι όπως με τα ρούχα, τα χαλιά, τα ξύλα στα έπιπλα, τα βιβλία, τα φαγητά, με άλλα έντομα, ή με ακαθαρσίες (οργανική ύλη) γενικότερα.

Ταξινόμηση των Εντόμων

Τα έντομα ανήκουν στο βασίλειο των ζώων. Υπάρχουν 2 μεγάλες κατηγορίες ζώων, τα σπονδυλωτά όπου έχουν σπονδυλική στήλη (π.χ. τα θηλαστικά, τα ψάρια, τα πουλιά) και τα ασπόνδυλα χωρίς σπονδυλική στήλη (π.χ. τα έντομα). Αυτές οι κατηγορίες χωρίζονται σε υποκατηγορίες τα Φύλα. Τα ασπόνδυλα ζώα χωρίζονται στα Φύλα:

 • Arthropoda (έντομα, αραχνοειδή, χειλόποδα, κλπ.)
 • Annelida (δακτυλιοσκώληκες)
 • Mollusca (σαλιγκάρια)

Τα αρθρόποδα (από τις ελληνικές λέξεις arthros=ένωση και podos=πόδες), έχουν ένα σκληρό περίβλημα, τον εξωσκελετό, ο οποίος υποστηρίζει και προστατεύει όλα τα εσωτερικά όργανα αυτών των ζώων.

Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά είδη αρθόποδων (τα ¾ του συνόλου των ειδών όλων των ζώων), τα χωρίζουμε σε Κλάσεις για να είναι πιο εύκολη η ταξινόμησή τους. Οι Κλάσεις που μας ενδιαφέρουν και περιλαμβάνουν είδη παρασίτων είναι:

 • Insecta: τα Έντομα.
 • Aracnida: τα Αραχνοειδή (Αράχνες και Ακάρεα).
 • Chillopoda: Χειλόποδα (Σαρανταποδαρούσες).
 • Diplopoda: Διπλόποδα.
 • Crustacea: τα Καρκινοειδή.

Οι Κλάσεις στην συνέχεια χωρίζονται σε Τάξεις, Οικογένειες και Γένη. Κάθε Γένος μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα Είδη. Τα Είδη είναι η μικρότερη ομαδοποίηση που υπάρχει στην ταξινόμηση των 5 βασιλείων. Περιγράφει μία ομάδα από ξεχωριστά άτομα που μπορούν να ζευγαρώσουν και να αναπαραχθούν.

Όταν περιγράφουμε ένα είδος εντόμου χρησιμοποιούμε πάντα το γένος και το είδος. Αυτό το σύστημα ανακαλύφθηκε από τον Σουηδό φυσιογνώστη Λυννέο (Linnaeus) και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Πολλά από τα επιστημονικά ονόματα έχουν ρίζες σε Λατινικές και Ελληνικές λέξεις. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα αναλύουμε στο μυαλό μας, ανακαλύπτοντας βασικές πληροφορίες για αυτά. Π.χ. η Οικιακή Μύγα έχει την επιστημονική ονομασία Musca domestica που προέρχεται από τις λατινικές λέξεις Musca που σημαίνει Μύγα και domestica που σημαίνει σπίτι. Η επιστημονική ονομασία της Μύγας των Φρούτων είναι Drosophila melanogaster, όπου το γένος της, drosophila, σημαίνει στα Ελληνικά αγάπη για υγρασία!

Περιγραφή Εντόμων

Όταν περιγράφουμε ένα έντομο με την λατινική του ονομασία θα πρέπει να ακολουθούμε κάποιους κανόνες:

 • Πάντα γράφουμε πρώτα το Γένος με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο (τα υπόλοιπα μικρά) και μετά το είδος με όλα τα γράμματα μικρά.
 • Πάντα υπογραμμίζουμε το Γένος και το Είδος
 • Αν δε γνωρίζουμε το Είδος αλλά ξέρουμε το Γένος, τότε το Γένος ακολουθείται από το sp., αν πρόκειται για ένα είδος, και το spp., αν πρόκειται για πολλά είδη.

Με αυτό τον τρόπο ταξινόμησης μπορούμε όλοι μας να περιγράψουμε ένα έντομο ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία μιλάμε ή από το ποια είναι η κοινή ονομασία του εντόμου αυτού στην περιοχή που ζούμε.

έντομα

 

Τι ονομάζουμε έντομο;

Τα έντομα είναι είδη πολύ διαδεδομένα και υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως για οποιοδήποτε οργανικό υλικό, υπάρχει τουλάχιστον ένα είδος εντόμου που μπορεί να τραφεί με αυτό! Ο αριθμός των γνωστών στους επιστήμονες ειδών των εντόμων είναι πολύ μεγάλος και συνεχώς αυξάνεται αφού καθημερινά ανακαλύπτονται δεκάδες νέα είδη. O αριθμός των ειδών των εντόμων που ενδημούν στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερος από 20.000.

Το σώμα των ενήλικων εντόμων χωρίζεται σε 3 διακριτά μέρη. Την κεφαλή, τον θώρακα και την κοιλία, τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Η κεφαλή έχει ένα ζεύγος κεραίες (όργανο της όσφρησης), ένα ζεύγος συστοιχίας ματιών (όργανο της όρασης) και στοματικά μόρια ή εξαρτήματα που χρησιμεύουν για την κατανάλωση τροφής.
 • Ο θώρακας έχει 3 ζεύγη ποδιών ενώ μπορεί να έχει και 1 ή 2 ζεύγη πτερύγων. Ο θώρακας των εντόμων έχει πολλούς μύες, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει τα πόδια και τις πτέρυγες.
 • Στην κοιλία βρίσκονται τα όργανα πέψης και αναπαραγωγής των εντόμων, ενώ στα πλάγια της κοιλίας υπάρχουν τρύπες για την αναπνοή.

Ο βιολογικός κύκλος των εντόμων

Η διαμόρφωση των εντόμων στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πουθενά αλλού στο ζωικό βασίλειο δεν υπάρχει τόσο πολύπλοκη διαδικασία με συνεχείς εναλλαγές στη μορφή των ειδών από την στιγμή της εκκόλαψης από το αυγό μέχρι την ενηλικίωσή τους. Αυτή η σειρά των αλλαγών στην μορφή των εντόμων ονομάζεται «Μεταμόρφωση». Στα έντομα υπάρχουν 2 διαφορετικά είδη μεταμόρφωσης:

 • Ατελής Μεταμόρφωση: Σε αυτήν την περίπτωση τα έντομα έχουν 3 βασικά στάδια στον βιολογικό τους κύκλο. Το αυγό, την νύμφη και το ακμαίο. Τα έντομα που ακολουθούν αυτόν τον βιολογικό κύκλο ονομάζονται «Ημιμετάβολα»
 • Τέλεια Μεταμόρφωση: Σε αυτήν την περίπτωση τα έντομα περνάνε από 4 βασικά στάδια. Το αυγό, την προνύμφη, την νύμφη (πούπα ή χρυσαλίδα) και το ακμαίο. Τα έντομα που ακολουθούν αυτό τον βιολογικό κύκλο ονομάζονται «Ολομετάβολα»

Αυγό

Τα αυγά διαφέρουν σημαντικά στο χρώμα, στο σχήμα και στο μέγεθος ανάλογα με το είδος του εντόμου . Μπορεί να γεννιούνται σε ομάδες, ένα-ένα ξεχωριστά, σε ωοθήκες ή ακόμα και σε σχεδίες πάνω σε νερό. Μερικά έντομα γεννούν τα αυγά τους απευθείας πάνω σε θρεπτικό υπόστρωμα ενώ άλλα σε ρωγμές τοίχων ή σε σημεία σκοτεινά και υγρά. Το περίβλημα των αυγών αποτελεί συνήθως την πρώτη τροφή του ανήλικου εντόμου μετά την εκκόλαψη.

Υπάρχουν είδη εντόμων τα οποία είναι ζωοτόκα, δηλαδή κρατάνε το αυγό μέσα την κοιλία τους μέχρι να εκκολαφθεί και οι νεαρές νύμφες ή προνύμφες εξέρχονται από το ενήλικο έντομο μετά την έξοδο από το αυγό. Ζωοτόκα έντομα είναι κάποια είδη αφίδων, κατσαρίδων και μυγών.

Nύμφη (Nymph)

Οι νύμφη είναι το δεύτερο στάδιο μετά το αυγό στα ημιμετάβολα έντομα που εκτελούν ατελή μεταμόρφωση. Οι νύμφες έχουν πάνω κάτω την ίδια μορφή με τα ακμαία έντομα μόνο που μπορεί να διαφέρουν στο χρώμα ή να μην έχουν αναπτύξει κάποια όργανα όπως τα φτερά. Η νύμφη καθώς μεγαλώνει περνάει από διάφορα στάδια και αφήνει εκδύματα καθώς αυξάνει το μέγεθός της, τα οποία είναι περιβλήματα του εξωσκελετού του εντόμου.

Προνύμφη ή Λάρβα (Larvae)

Οι προνύμφες έχουν τελείως διαφορετική μορφή από το ενήλικο ακμαίο και αποτελούν το δεύτερο στάδιο στα έντομα που εκτελούν τέλεια μεταμόρφωση. Σε πολλά είδη η προνύμφη είναι το μοναδικό στάδιο κατά το οποίο το έντομο τρέφεται. Υπάρχουν πολλά είδη προνυμφών όπως ακέφαλες, άποδες, με 3 ζεύγη ποδιών ή ακόμα και με πολλά ζεύγη ψευδοπόδων. Οι προνύμφες καθώς μεγαλώνουν αφήνουν εκδύματα του παλιού δέρματος. Υπάρχουν προνύμφες που μπορεί να ζήσουν 5 ή ακόμα και 10 χρόνια (π.χ. προνύμφες ξυλοφάγων εντόμων).

Χρυσαλίδα ή Νύμφη ή Πούπα (Pupae)

Παρόλο που Χρυσαλίδα φαίνεται να είναι ένα κουκούλι ανενεργό, μέσα σε αυτό η προνύμφη μεταμορφώνεται σε ακμαίο έντομο ακολουθώντας μία σειρά από πολύ σημαντικές αλλαγές στην δομή του σώματος του εντόμου. Η μορφή αυτή είναι συνήθως ακίνητη αλλά υπάρχουν και κινητές μορφές όπως π.χ. αυτή των κουνουπιών.

Ακμαίο ή Ενήλικο (Adult)

Τα ενήλικα έντομα προέρχονται από τις νύμφες. Είναι το τελευταίο στάδιο του βιολογικού κύκλου των εντόμων κατά το οποίο το έντομο γίνεται σεξουαλικά ενεργό και αναπαράγεται γεννώντας νέα αυγά. Κάποια ακμαία έντομα ζουν πολύ λίγο (μερικές ημέρες), ενώ άλλα μέχρι και ένα χρόνο. Στο στάδιο του ενήλικου το έντομο συνήθως έρποντας ή πετώντας μεταφέρεται σε άλλους χώρους επεκτείνοντας την προσβολή. Μεταφορά βέβαια μπορεί να γίνει σε όλα τα στάδια ενός βιολογικού κύκλου π.χ. αυγά που βρίσκονται πάνω σε παλέτες, ή προνύμφες που έχουν προσβάλει ένα προϊόν που μεταφέρεται από τον ένα χώρο στον άλλο.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Εντόμων Παρασίτων

Παρακάτω θα περιγράψουμε τα είδη των εντόμων που μπορούν να ζήσουν μέσα στο σπίτι ή σε χώρους κτηρίων που κατοικούνται ή χρησιμοποιούνται από ανθρώπους όπως εργοστάσια και αποθήκες. Όλα τα έντομα που θα αναφέρουμε θεωρούνται υγειονομικής σημασίας και μπορούν με κάποιον τρόπο να υποβαθμίσουν αποθηκευμένα προϊόντα, να μεταδώσουν ασθένειες ή να προκαλέσουν οικονομική ζημιά.

Κατσαρίδες (Blattodea)

Οι Κατσαρίδες είναι έντομα ημιμετάβολα σε διάφορα μεγέθη, συχνά με μεγάλα μεμβρανοειδή φτερά. Τα φτερά χρησιμοποιούνται για πτήση όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Πολλές φορές τα φτερά είναι μικρά ή λείπουν τελείως. Έχουν μακριές κεραίες. Ζουν σε ομάδες. Οι Κατσαρίδες βρίσκονται κυρίως στο αποχετευτικό δίκτυο των πόλεων και εισέρχονται στα σπίτια από τις σωληνώσεις τους.

Γρύλοι (Orthoptera)

Οι Γρύλοι είναι έντομα ημιμετάβολα. Μοιάζουν με ακρίδες στην εμφάνιση. Έχουν μόνο ένα ζευγάρι πτέρυγες και οι κεραίες τους είναι μεγαλύτερες από το υπόλοιπο σώμα. Τα πίσω πόδια είναι καλά αναπτυγμένα και χρησιμοποιούνται για άλματα. Τα αρσενικά κάνουν τον χαρακτηριστικό θόρυβο σε υψηλές θερμοκρασίες τρίβοντας τα φτερά τους. Απαντώνται σε παλιά σπίτια, σε σκουπιδότοπους και όπου περνάνε θερμοί σωλήνες στα σύγχρονα κτήρια.

Μύγες (Diptera)

Οι Μύγες είναι έντομα ολομετάβολα. Διαφέρουν ανάλογα με το είδος σε μέγεθος, χρώμα και σχήμα. Έχουν μόνο ένα ζεύγος πτερύγων και οι οπίσθιες πτέρυγες έχουν μετατραπεί σε αλτήρες που χρησιμοποιούνται για ισορροπία κατά την πτήση. Έχουν μεγάλα μάτια και μικρές κεραίες. Τα στοματικά τους μόρια διαφέρουν και μπορούν να ρουφάνε ή να τρυπάνε και να ρουφάνε. Οι προνύμφες τους είναι ακέφαλες και άποδες. Οι μύγες αναπαράγονται σε οικιακούς χώρους, σε στάβλους, καταστήματα υγειονομικής σημασίας και εργοστάσια.

 

έντομα

 

Κουνούπια (Diptera)

Τα κουνούπια είναι έντομα ολομετάβολα των οποίων η προνύμφη και η πούπα είναι μορφές υδρόβιες. Το σώματα των κουνουπιών είναι μακριά και λεπτά και έχουν ένα ζεύγος πτερύγων.  Τα ενήλικα αφήνουν τα αυγά τους σε σημεία με λιμνάζοντα νερά. Μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε δημιουργώντας όμως πολύ έντονη όχληση στους ανθρώπους τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μυρμήγκια (Hymenoptera)

Τα μυρμήγκια είναι μικρά κοινωνικά έντομα ολομετάβολα με διάφορες μορφές στο ίδιο είδος. Ο θώρακάς τους είναι πλήρως διαχωρισμένος από την κοιλία τους. Οι κεραίες τους έχουν γωνία. Οι εργάτριες δεν έχουν φτερά. Άτομα με φτερά δημιουργούνται για αναπαραγωγή και σμηνουργία. Τα μυρμήγκια κάνουν φωλιές στο εσωτερικό των σπιτιών προσβάλλοντας τρόφιμα.

Τερμίτες (Isoptera)

Οι τερμίτες είναι κοινωνικά έντομα ολομετάβολα. Στο ίδιο είδος παρατηρούνται διάφορες μορφές όπως βασιλιάς, βασίλισσα, διάφοροι τύποι εργατών, οπλίτες, δευτερεύοντα αναπαραγωγικά άτομα κλπ. Οι τερμίτες είναι συνήθως φωτόφοβα έντομα τα οποία τρέφονται με το ξύλο και εισβάλουν στα κτήρια από το έδαφος κάνοντας στοές (tubes). Οι Τερμίτες πολλές φορές γίνονται αντιληπτοί όταν θα έχουν δημιουργήσει ήδη μεγάλη καταστροφή.

έντομα

 

Σφήκες (Hymenoptera)

Οι σφήκες είναι μεγάλα κοινωνικά έντομα ολομετάβολα που ζουν σε φωλιές που μπορεί να φτιάξουν οπουδήποτε. Συνήθως έχουν χρώμα μαύρο και κίτρινο. Έχουν 2 ζεύγη πτερύγων και τα μάτια τους είναι καλά αναπτυγμένα. Ο θώρακας με την κοιλία είναι πλήρως διαχωρισμένοι και φέρουν κεντρί στο άκρο της κοιλιάς τους. Δημιουργούν όχληση και μπορεί  αλλεργικό σοκ στους ανθρώπους με το τσίμπημα τους.

Σκαθάρια (Coleoptera)

Τα σκαθάρια είναι έντομα ολομετάβολα. Τα πίσω φτερά είναι διαφοροποιημένα (πολύ σκληρά) και ονομάζονται έλυτρα. Τα έλυτρα μπορεί να ανασηκώνονται και το έντομο να πετάξει ανάλογα με το είδος. Οι προνύμφες έχουν συνήθως 3 ζεύγη ποδιών. Τα σκαθάρια έχουν πολλά είδη που μπορεί να προσβάλουν το ξύλο (Σαράκι) και τα αποθηκευμένα τρόφιμα (έντομα αποθηκών) δημιουργώντας μεγάλη οικονομική ζημιά.

Σκώροι (Lepidoptera)

Οι σκώροι είναι ολομετάβολα έντομα με μεγάλες μεμβρανοειδείς πτέρυγες (πεταλούδες). Τα ακμαία έχουν στοματικά μόρια που προεκτείνονται σε προβοσκίδα για να ρουφάνε χυμούς. Οι προνύμφες έχουν 3 ζεύγη ποδιών στον θώρακα και διάφορα ζεύγη ψευδόποδα στην κοιλία. Οι προνύμφες αφήνουν συνήθως ένα νήμα εκεί που τρέφονται και κάνουν κουκούλι όταν γίνουν χρυσαλίδες ώστε να μεταμορφωθούν σε τέλεια έντομα. Υπάρχουν είδη σκώρων που μπορούν να υποβαθμίσουν αποθηκευμένα τρόφιμα, ρούχα και χαλιά.

Ψείρες των βιβλίων (Psocoptera)

Οι Ψείρες των βιβλίων είναι μικρά ημιμετάβολα έντομα συνήθως μικρότερα από 3 χιλιοστά. Συνήθως είναι άπτερα αλλά μπορεί να βρούμε και είδη με πολύ μικρές πτέρυγες. Υπάρχουν είδη ψείρας που τρέφονται με χαρτικά, βιβλία κλπ. και υποβαθμίζουν την ποιότητά τους. Βρίσκονται σε κτήρια μέσα σε ντουλάπες, σε σκοτεινά και υγρά μέρη.

 

έντομα

 

Κοριοί (Hemiptera)

Οι Κοριοί είναι πεπλατυσμένα, άπτερα και ημιμετάβολα έντομα. Οι κοριοί τρέφονται με το ανθρώπινο αίμα και τα στοματικά τους μόρια είναι κατασκευασμένα ώστε να τρυπάνε και να ρουφάνε. Δεν τους αρέσει το φως και δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Κοριοί φωλιάζουν συνήθως σε κρεβάτια ώστε να τρέφονται το βράδυ όταν οι άνθρωποι κοιμούνται.

Ψύλλοι (Siphonaptera)

Οι Ψύλλοι είναι πολύ μικρά ολομετάβολα έντομα με σώμα στενό και σκληρό. Τα πίσω πόδια τους είναι μεγάλα ώστε να μπορούν να εκτελούν άλματα. Οι ψύλλοι τσιμπούν και αναπαράγονται πάνω σε ξενιστές όπως γάτες και σκύλους, ενώ η προνύμφη τους τρέφεται με οργανική ύλη, ξερό αίμα και περιττώματα των ενήλικών Ψύλλων. Το τσίμπημά τους προκαλεί έντονη όχληση στους ανθρώπους.

Ψείρες της κεφαλής (Anoplura)

Οι ψείρες είναι πάρα πολύ μικρά ημιμετάβολα έντομα εκτοπαράσιτα που τρέφονται με το αίμα των θηλαστικών και πτηνών. Το μήκος τους είναι 1 χιλιοστό. Τα νύχια στα πόδια τους είναι καλώς ανεπτυγμένα ώστε να μπορούν να αναρριχώνται σε τρίχες του δέρματος. Οι Ψείρες μπορούν να αναπαραχθούν ταχύτατα και να δημιουργήσουν μεγάλη προσβολή σε σχολεία.

 

έντομα στο σπίτι

 

Λοιπά αρθρόποδα παράσιτα

Εκτός από τις κατηγορίες εντόμων που αναφέραμε, οι παρακάτω κλάσεις αρθρόποδων μπορούν να αποτελέσουν παράσιτα στο εσωτερικό των σπιτιών.

Ψείρα του Ξύλου (Isopoda)

Η Ψείρα του Ξύλου (Woodlice) έχει επτά ζεύγη ποδιών, μικρό κεφάλι και ουρά. Δεν έχει φτερά και τα είδη αυτά όταν ενοχληθούν γίνονται μία μικρή μπαλίτσα. Αναπαράγονται σε ξύλα που αποθηκεύονται σε εσωτερικούς χώρους. Δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο αλλά προκαλούν όχληση στα σπίτια όταν απαντώνται σε μεγάλους αριθμούς.

Διπλόποδα (Diplopoda)

Τα Διπλόποδα έχουν μακρύ και κυλινδρικό σώμα. Τα τμήματα του σώματός τους είναι σαν δακτύλιοι και έχουν 2 ζεύγη ποδιών. Όλοι οι δακτύλιοι είναι ίδιοι εκτός από την κεφαλή και την ουρά. Ο αριθμός των ποδιών διαφέρει ανάλογα με το είδος από μερικές δεκάδες έως 400. Τα Διπλόποδα τρέφονται μόνο με φυτά και δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Μετά από βροχή ή όταν υπάρχει υγρασία εισβάλουν στα σπίτια και κουλουριάζονται στο πάτωμα. Τα Διπλόποδα αν πατηθούν μπορεί να έχουν άσχημη οσμή και σε μεγάλους αριθμούς προκαλούν έντονη όχληση.

Χειλόποδα (Chillopoda)

Στα χειλόποδα (σαρανταποδαρούσες) όλα τα τμήματα του σώματος είναι ίδια εκτός από την κεφαλή και την ουρά. Σε κάθε τμήμα του σώματος υπάρχει ένα ζεύγος ποδιών. Το σώμα τους είναι συνήθως πεπλατυσμένο και εισβάλουν σε κτήρια και κατοικίες κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Τα ζεύγη των ποδιών είναι 15 εώς 70 ανάλογα με το είδος. Τα χειλόποδα είναι θηρευτές που τρέφονται με έντομα και αράχνες και σπάνια τσιμπάνε ανθρώπους.

 

έντομα στο σπίτι

 

Αράχνες (Aranae)

Οι Αράχνες έχουν την κεφαλή ενωμένη με τον θώρακα. Η κοιλία είναι σαφώς διαχωρισμένη από το υπόλοιπο σώμα. Τα ενήλικα έχουν 4 ζεύγη ποδιών, αλλά  οι νύμφες τους έχουν 3 ζεύγη. Οι αράχνες δημιουργούν όχληση στα σπίτια με τους ιστούς που κατασκευάζουν για να πιάσουν τα έντομα και να τραφούν. Στην Ελλάδα οι αράχνες δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και σπάνια τον τσιμπάνε.

Ακάρεα (Acarina)

Τα Ακάρεα είναι αραχνοειδή, άπτερα με 4 ζεύγη ποδιών που έχουν μέγεθος μικρότερο από μισό χιλιοστό. Πολύ γνωστά είναι τα Ακάρεα που ζουν κάτω από το δέρμα του ανθρώπου και προκαλούν την ασθένεια της Ψώρας. Υπάρχουν και είδη Ακαρέων που υποβαθμίζουν τα τρόφιμα και πολλά άλλα είδη που δημιουργούν αλλεργίες στους ανθρώπους, αφού ζουν στα στρώματα τρεφόμενα με νεκρά κύτταρα του ανθρώπινου δέρματος.

Τσιμπούρια (Metastigmata)

Τα Τσιμπούρια δεν είναι έντομα, είναι αραχνοειδή με 4 ζεύγη ποδιών. Υπάρχουν πολλά είδη στην φύση και μπορούν να εισβάλουν στο σπίτι κυρίως όταν υπάρχουν κατοικίδια. Τα Τσιμπούρια έχουν στοματικά μόρια που αγκιστρώνουν στο δέρμα του ξενιστή και ρουφάνε το αίμα του. Μεταδίδουν ασθένειες και είναι επικίνδυνα αφού μπορούν να παρασιτήσουν και τον άνθρωπο.

Επίλογος

Εάν έχετε προβλήματα με έντομα στο σπίτι ή την επιχείρησή σας και θέλετε επαγγελματική βοήθεια τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με μία πιστοποιημένη εταιρεία απολυμάνσεων όπως εμάς στην Trap. Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης συνεργασίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να επιθεωρήσουμε τον χώρο σας και να σας δώσουμε μία οικονομική προσφορά χωρίς καμία υποχρέωση από μέρους σας. Μπορείτε ακόμα να επικοινωνήστε μαζί μου απευθείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο d.bakalis@trap.gr ή να γράψετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας εδώ μετά το τέλος του άρθρου και θα επικοινωνήσω άμεσα μαζί σας. Επίσης για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μην διστάσετε να τηλεφωνήσετε στο γραφείο μας τις καθημερινές 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. στο νούμερο 210 2134450.

Share
No Comments

Post a Comment